เยาวชนลำปางร่วมแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,592

ที่มา : สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง

ภาพประกอบจากคุณวี ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

เยาวชนลำปางร่วมแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางระดมสมองเยาวชน 10 สถาบันร่วมออกแบบแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ตึกโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ได้ให้โอวาสและกล่าวเปิดกิจกรรม สร้างและพัฒนากลุ่มเยาวชนอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ลดนักดื่มหน้าใหม่สร้างกลไกเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่สร้างปัญหา 360 องศา ให้กับสังคม” ให้กับเยาวชนนักศึกษา 10 แห่งของจังหวัดลำปาง ร่วม 100 คน ได้รับฟัง

ทั้งนี้ตามที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงปัญหาเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนรวมพลังเยาวชนแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealthเพิ่มขึ้นและส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งตนเอง สังคม ดังนั้นศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนากลุ่มเยาวชนอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ลดนักดื่มหน้าใหม่สร้างกลไกเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงขึ้นโดยได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 10 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตามโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทนแกนนำของแต่ละสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

สำหรับกิจกรรม ที่จัดขึ้นประกอบไปด้วยการเสวนา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย เทคนิคการเฝ้าระวังและการเก็บข้อมูลการละเมิดกฎหมายเหล้า เทคนิคการเขียนแผนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และจังหวัดลำปาง เป็นผู้ให้ความรู้

ทั้งนี้หลังจากจบการเสวนาแล้วได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันออกแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรอ้มนำเสนอแผนกิจกรรมให้กับคณะผู้ดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม