มหิดลผนึกกำลัง ‘ประกวดเพลงสุขภาพ’

| |
อ่าน : 4,229

ที่มา : มติชนออนไลน์ 

ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 

มหิดลผนึกกำลัง ‘ประกวดเพลงสุขภาพ’ thaihealth

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม  “โครงการประกวดเพลงสุขภาพ” ภายใต้ในแนวคิด “สุขภาพดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัด “โครงการประกวดเพลงสุขภาพ” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดูแลทางด้านสุขภาพของตนเอง ผ่านกิจกรรมการประกวดแต่งบทเพลงภายใต้ในแนวคิด “สุขภาพดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายทางด้านสุขภาพมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาพของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างทั่วถึง ผ่านแนวทางในการรณรงค์ การส่งเสริม จะทำให้เกิดแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพประการหนึ่งคือ การผนวกองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเข้ากับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานของภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญนี้ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล อันประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้มีแนวคิดในการประกวดบทเพลง ในโครงการ “ประกวดเพลงสุขภาพ” ขึ้น การผนวกกิจกรรมเข้ากับองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพนี้ ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนที่มีความสามารถในการประพันธ์บทเพลงมีส่วนร่วมที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงทางด้านสุขภาพ การสร้างสรรค์นี้จะ ช่วยทำให้เกิดการรณรงค์ทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้มีความตระหนักในการดูแลตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมั่นคง ภายใต้อัตลักษณ์ที่ชาวมหิดลยึดถือมาโดยตลอดคือ “ปัญญาของแผ่นดิน” ด้วยองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีอยู่ จะช่วยสามารถพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขในระดับชุมชน องค์กร จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่องค์ ความรู้ทางด้านสุขภาพ โครงการประกวดเพลงสุขภาพก็นับได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โครงการดำเนินการไปได้ด้วยดี และเชื่อมั่นว่า ผลงานเพลงที่ได้รับการพิจารณาจะเป็นผลงานที่มีคุณภาพและช่วยสร้างเสริมความรู้ทางด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริง

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การคัดเลือกผลงานแบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบแรกคัดเลือกผลงาน 100 ชิ้น เพื่อคัดเลือกผลงานให้เหลือ 30 ชิ้นในรอบที่สอง โดยทำการแสดงดนตรีสด ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการเรียบเรียงเสียงประสานจากวงออเคสตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำการแสดงและบันทึกเสียงในรอบสุดท้ายวันที่ 2 มีนาคม 2560 ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลซึ่งจะขอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีความสามารถในการประพันธ์บทเพลง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอบทเพลงและไม่จำกัดเนื้อหาของบทเพลง

โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งสามารถสอบถามและติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/healthsongcontest หรือฝ่ายงานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-800-2525 ต่อ 151

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม