ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยาเสพติด

| |
อ่าน : 5,599

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยาเสพติด thaihealth
แฟ้มภาพ

สธ. ประชุมชี้แจงหน่วยงาน เตรียมรองรับจากผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย ตามกม.ใหม่ เริ่ม 1 พ.ย.นี้

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงนโยบายการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด รองรับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย เพื่อให้พร้อมดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และกล่าวว่า ได้ชี้แจงให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณในการรองรับนโยบาย ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุข จะเน้นการดำเนินการด้านการคัดกรองและด้านมาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ทั้งในระบบสมัครใจบำบัด บังคับบำบัดและต้องโทษ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำงาน ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดทุกสังกัด

ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้ 1. เข้มข้นงานป้องกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการTo Be Number One ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 2.จัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และในสังกัดกรมสุขภาพจิต การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การถอนพิษยา ปรับสภาพร่างกายจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งไม่คิดกลับไปใช้ยาเสพติดอีกให้ผู้เสพ ผู้ติดเข้าถึงบริการ ทั้งทางกาย และทางจิตใจอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ 3.มีระบบการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะวัยรุ่น มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตัวเองจากสารเสพติดได้ รวมทั้งระบบข้อมูลการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)ใหม่ ประมวลข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม