ระบบสารสนเทศ จ.ภูเก็ต ช่วยเด็กด้อยโอกาส

| |
อ่าน : 2,219

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 

ภาพประกอบจากแฟนเพจ 100.5 Phuket Radio

ระบบสารสนเทศ จ.ภูเก็ต ช่วยเด็กด้อยโอกาส thaihealth

สภาภูเก็ตขยายผลระบบสารสนเทศช่วยเด็กด้อยโอกาสvอย่างตรงจุด - พัฒนาสู่สายอาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) นำสื่อสัญจรลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยการร่วมมือกับสภาการศึกษ าจ.ภูเก็ต เทศบาลภูเก็ต และมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าขยายผลระบบแนะแนวการศึกษาต่อและการดำเนินงานเตรียมความพร้อมให้กับนำเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกของกสนทำงานในสายอาชีพหลังการปรับทัศนคติชาวภูเก็ตให้มีค่านิยมที่ถูกต้องในการสนัลสนุนให้บุตรหลานเรียนต่อในสายอาชีวะเพื่อให้สอดรับกับตลาดแรงงาน และการเดินตาม "พิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต2020"

รวมทั้งขยายผลการทำระบบสารสนเทศการศึกษา ทั้ง 7 สถานศึกษา ซึ่งพบว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆในสถานศึกษาได้ตรงจุดช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคล ส่งผลดีต่อการวางแผนการศึกษาของจังหวัด ล่าสุดได้จับมือกับเทศบาลเมืองกระทู้ ด้วย

นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยมี นพ.โกศลแตงอุทัย และนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ระบบสารสนเทศ จ.ภูเก็ต ช่วยเด็กด้อยโอกาส thaihealth

นายบัณฑูร กล่าวว่า หลังประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนทัศนคติคนภูเก็ตให้มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้ว  จากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานของภูเก็ตพบว่ามีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจะมีรายได้ที่สูงกว่า โดยกิจกรรมที่ผ่านมา สภาการศึกษาภูเก็ตได้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน มีการพัฒนาครูแนะแนวให้มีความรู้ เข้าใจในการแนะแนวเด็กได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ ซึ่งจากการจัดงานดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจเรื่องอาชีพถึงร้อยละ 78.70 มีอัตราการเข้าเรียนต่อในสายอาชีวะของเด็กมัธยมต้นในจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 54 จากเดิมร้อยละ 47 ในเทอมการศึกษาที่ผ่านมา

"สภาการศึกษาภูเก็ตอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการแนะแนวอาชีพเพื่อมอบให้ครูแนะแนวทุกสังกัดในพื้นที่และเตรียมจัด มหกรรมเปิดโลกสัมมาชีพครั้งที่ 2 ในช่วงปลายปีนี้เพื่อขยายผลการดำเนินงาน โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการสนับสนุนจากสสค. ดังนั้นการจัดทำพิมพ์เขียวด้านการศึกษาของเราจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันการใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนฐานของข้อมูลในการเข้าสู่ยุค Phuket City 4.0"

นายนิติธร เทพบุตร ตัวแทนภาคเอกชน เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานในจังหวัดภูเก็ตยังต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้กำลังคนไม่เพียงพอกับธุรกิจที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังขาดแคลนแรงงานอีก 3,000-5,000 คน ซึ่งภาคธุรกิจเองได้เข้ามาช่วยภาคการศึกษา เนื่องจากแรงงานสายอาชีพเป็นที่ต้องการมากกว่าผู้ที่จบปริญญาตรีทั้งนี้ มีรายงานจากวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต ระบุว่าถึงผลการสมัครเรียนของเด็กเพิ่มขึ้นในสายอาชีวะทั้งในระดับปวช.และปวส. ปีนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า อ.ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวว่า จากการทดลองนำร่องระบบฯทั้ง 7 แห่งของเทศบาลภูเก็ตตลอดปีการศึกษา 2558 ได้ถูกนำไปใช้ในการจัดทำพิมพ์เขียวฯ ดังกล่าว ช่วยให้เทศบาลฯ มีข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนพิมพ์เขียวฯ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระยะเวลา 4 ปี ถูกนำไปบรรจุเป็นแผนเทศบาลและแผนงบประมาณถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการใช้เครื่องมือนี้และเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันการใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานของข้อมูล

ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. กล่าวว่า ทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาบ้วนใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเทศบาลนครภูเก็ตคือที่แรกของประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันจัดทำแผนและกำหนดทิศทางการศึกษาร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปลูกยารักษาป่า  เครื่องมือแปลภาษา  ครอบครัวละเลย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth เปิดรับพิจารณาพันธมิตร จัดทำเวบไซต์ ศูนย์กลางการเรียนรู้ งานสื่อการตลาดเพื่อสังคม  กุ้ง  ลานบุญปลอดเหล้า  กฎหมาย  โครงการประกวดหนังสั้น  ถุงลมโป่งพอง  รณรงค์  เรดาห์ชีวิต  ช้อนกลาง  Bangkok Read for Health  พลังทางเลือก  กางเกงขาสั้น  ไม่ผ่าน อย.  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ  ความสงบ  รศ. ประภาภัทร นิยม  ความสูง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม