“เวทีถนนปลอดภัย” ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 3,178

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 “เวทีถนนปลอดภัย” ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน thaihealth

จ.กำแพงเพชร จัดโครงการ “เวทีถนนปลอดภัย” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

วันนี้ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเวทีปลอดภัย เพื่อระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับแผนแม่บท และแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวทางการบริหารข้อมูลอันนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

 “เวทีถนนปลอดภัย” ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน thaihealth

สำหรับการจัดโครงการในวันนี้ เป็นการแถลงผลงานตามแผนงานปฏิบัติการ ปี 2558-2559 และแถลงแผนงานปฏิบัติงานในปี 2559-2560 ที่จะใช้ต่อไป โดยให้หน่วยงานอันประกอบไปด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แขวงทางหลวง สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบท สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานเทศบาลเมือง กู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ผู้จัดการสาขาบริษัทกลางฯ ได้ร่วมกันนำเสนอแผนงานปฏิบัติการในปีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม