“เวทีถนนปลอดภัย” ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 2,529

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 “เวทีถนนปลอดภัย” ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน thaihealth

จ.กำแพงเพชร จัดโครงการ “เวทีถนนปลอดภัย” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

วันนี้ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเวทีปลอดภัย เพื่อระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับแผนแม่บท และแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวทางการบริหารข้อมูลอันนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

 “เวทีถนนปลอดภัย” ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน thaihealth

สำหรับการจัดโครงการในวันนี้ เป็นการแถลงผลงานตามแผนงานปฏิบัติการ ปี 2558-2559 และแถลงแผนงานปฏิบัติงานในปี 2559-2560 ที่จะใช้ต่อไป โดยให้หน่วยงานอันประกอบไปด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แขวงทางหลวง สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบท สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานเทศบาลเมือง กู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ผู้จัดการสาขาบริษัทกลางฯ ได้ร่วมกันนำเสนอแผนงานปฏิบัติการในปีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม