‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน

| |
อ่าน : 2,663

ที่มา : จัดการขยะ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน thaihealth

สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นองจำนวนประชากรในพื้นที่ และความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตสมัยใหม่ ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ประกอบกับจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยที่ลดลง กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจุบันการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ทำโดยการนำขยะมูลฝอยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกำจัด ซึ่งในจำนวนดัง‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน thaihealthกล่าว ยังมีวัสดุที่ยังมีมูลค่าสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้โดยตรง (Reuse) หรือสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งขยะ มูลฝอย บางส่วนก็ยังสามารถนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมัก แต่ขยะเหล่านี้ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างคุ้มค่า เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดขึ้น เพื่อดำเนินการจัดการขยะ และลดปริมาณขยะในตำบลแม่ลาด โดยมีกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การรณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการขยะด้วย 3R (Reuse, Reduce, Recycle) นอกจากนี้ ธนาคารยังทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเป็นแรงจูงใจในการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม