สสม.ขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 2,500

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.)

ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.)

สสม.ขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่ thaihealth

สสม.จัดกิจกรรม "กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่" เพื่อขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่

วันที่28กันยายน2559 ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลางแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม "กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่"ภายใต้โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ โดยมีฮัจญีแสละ หีมหมัด รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่โดยมีความมุ่งหวังให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ผ่านกระบวนการทำความเข้าใจ นำไปสู่ความร่วมมือของมัสยิด ทั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ การขอความร่วมมือ แบบประนีประนอม หลีกเลี่ยงการบังคับและความรุนแรง เพื่อให้มัสยิดและชุมชนเกิดพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยให้มัสยิดร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในมัสยิดและชุมชน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก ในพาภัยบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่พร้อมกับการสร้างมาตรการทางสังคมที่เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ สสม.ขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่ thaihealthตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้เป็นมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อาทิ ฮัจญีหร้อหมาน โต๊ะราหนี กรรมการอิสลาม จ.พัทลุง นพ.อนันตชัย ไทยประทาน ผอ.รพ.ศูนย์ยะลา นายหร่อหวาน วัชรจิรโสภณ ที่ปรึกษาวิจัยสุขภาพภาคใต้ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และนายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์ นักวิชาการชำนาญการ สสจ.พัทลุง

กิจกรรมในวันนี้มีผู้นำชุมชน อีหมาน และคณะกรรมการมัสยิดในเขตพื้นที่อำเภอป่าบอน อ.เขาชัยสน อ.ตะโหมด และ อ.เมือง จ.พัทลุง เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 มัสยิด โดยมัสยิดทั้งหมดจะร่วมกันสนับสนุน รณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในเขตมัสยิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม