อบรมบุคลากร ขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 3,083

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดย นางสาวจิตนภางค์  จิตอารี

ภาพประกอบจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน

อบรมบุคลากร ขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้า thaihealth

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบการบำบัด เหล้า บุหรี่ เพื่อบำบัด ฟื้นฟู และติดตามผู้ป่วยติดสุราในชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบการบำบัด เหล้า บุหรี่ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 45 คน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คืนคนดีสู่อ้อมกอดชุมชนจังหวัดน่าน ซึ่งได้ทบทวนแนวทางการคัดกรอง การบำบัด ฟื้นฟู และติดตามผู้ป่วยติดสุราในชุมชน

ทั้งนี้ คุณเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่านชี้แจง โครงการยุทธศาสตร์ทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดน่าน และ คุณกรรณิการ์ เลื่อมใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น่าน ได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานคนดีสู่อ้อมกอดชุมชนจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.สุทธิชัย เชื้อสุวรรณ จิตแพทย์ รพ.น่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคติดสุรา การคัดกรอง การบำบัดแบบสั้น สำหรับเจ้าหน้าที่รพช.และ รพ.สต. การถอนพิษอบรมบุคลากร ขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้า thaihealthสุรา และการบำบัดฟื้นฟูเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำการติดตามต่อเนื่องในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ รพช. รพ.สต. อสม. และเครือข่ายในชุมชน และสอนการใช้โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุราเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำโดย คุณวนาลักษณ์  รอวิลาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูเพียงเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้ไปสร้างแกนนำในชุมชน โดยเชื่อมโยงประสานกับยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนและสื่อสารสร้างพลัง

ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้มีการอบรมเทคนิคการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการช่วยเหลือ รวมทั้งการติดตามชักชวนผู้ติดสุราในชุมชนให้เลิกดื่ม สำหรับ อสม.และจิตอาสามีการฝึกปฏิบัติการคัดกรองโรคติดสุราด้วยแบบประเมิน AUDIT-PC และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและชักชวนผู้ป่วยบำบัดสุราแบบ MLM โดยคุณกรรณิการ์ เลื่อมใส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น่าน บอกเล่าประสบการณ์และสอนเทคนิคการชักชวนผู้ป่วยติดสุราเข้ารับการบำบัดและลด ละ เลิก ดื่มสุรา โดย อสม. คำจันทร์ นิลคง อสม.ดีเด่น และ คุณ นิคม  แสงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เชียงกลาง เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถไปทำหน้าที่เฝ้าระวัง คัดกรอง เชิญชวนให้ประชาชนเลิกดื่มสุราและสูบบุหรี่ พร้อมทั้งโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม