ชวนคนกรุงร่วมป้องกันไข้เลือดออก

โดย
| |
อ่าน : 1,563

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ไข้เลือดออกสามารถเกิดได้ทุกฤดูกาล ดังนั้น ประชาชนจึงควรดูแลตนเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทั้งในและนอกบ้าน กำจัดยุงลายตัวแก่ภายในบ้านโดยใช้สารเคมีที่ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ยุงกัด

หากคนในครอบครัวป่วยเป็นไข้นานกว่า 1 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที และต้องตัดวงจรไข้เลือดออกด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งประชาชนสามารถทำได้ง่ายๆ โดยยึดหลัก 5 ป. ได้แก่ ปิด-เปลี่ยน-ปล่อย-ปรับ-ปฏิบัติ คือ

1.ปิด ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลงไปวางไข่

2.เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน ถังเก็บน้ำ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง

3.ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร

4.ปรับ ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย

5.ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และขอให้เริ่มลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำทันทีเพื่อลูกหลานปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

นอกจากนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง รวมทั้งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานประกอบการ อาทิ ร้านขายของเก่า ร้านปะยาง ร้านเกม และสถานที่จัดกิจกรรมเฉพาะกิจที่มีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

พญ.วันทนีย์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและบ้านของตนเอง รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในชุมชน หากพบผู้ป่วยเป็นไข้นานกว่า 1 วัน ต้องรีบพบแพทย์ทันที พร้อมโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน สำนักอนามัย กทม.โทร.0-2245-4964 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ กทม.จะได้จัดส่งทีมเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อกำจัดแหล่งพาหะของโรค และระงับการแพร่ระบาดของโรคทันที สำหรับทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำนักอนามัยได้จัดสรรให้ไว้ที่สำนักงานเขต 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา 77 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกชุมชน ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับได้ฟรี

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม