ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน เข้ารักษาได้ทันที

โดย
| |
อ่าน : 3,447

ศ.นพ.ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย กล่าวว่า สถาบันราชประชาสมาสัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคที่ทำหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อน จะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคเรื้อน

โดยในปี 2556 นี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ และองค์กรอาสาสมัครต่างๆ จัดโครงการรณรงค์ “รวมใจภักดิ์ 105 ปี จักรีราชประชาสมาสัย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ที่ช่วง 105 ปีที่ผ่านมา ทุกพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้การสนับสนุนงานโรคเรื้อนมาโดยตลอด กำหนดการจัดงานครั้งนี้มีขึ้น เมื่อวันที่ 16 ม.ค.56 ที่สถาบันราชประชาสมาสัย พระประแดง และใน 4 จังหวัด คือ นราธิวาส กำแพงเพชร มหาสารคาม บุรีรัมย์ ส่วนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่มีการจัดงานในนิคมโรคเรื้อนทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ 

ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้และจัดแสดงผลงานวิชาการด้านโรคเรื้อน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศช่วยกันค้นหาเฝ้าระวังผู้ป่วยที่หลงเหลืออยู่ และนำเข้าสู่การรักษา โดยมูลนิธิราชประชาสมาสัยจะมอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้นำผู้ป่วยมารักษา ส่วนผู้ที่นำมาตรวจได้ 1,000 บาท และผู้ป่วยได้ 1,000 บาท และถ้าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยตนเองจะได้ 2,000 บาท

ทั้งนี้ โรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มเป็น และต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะรักษาหายขาดแล้วยังช่วยลดความพิการด้วย ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยมี 3 วิธี คือ 1.การตรวจผู้ป่วยภายนอกปกติของโรงพยาบาล 2.การเฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยเก่าซึ่งจะมีการตรวจทุกปี 3.การสำรวจหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดมีอัตราความชุกของโรคสูง หรือมีการค้นพบผู้ป่วยใหม่ทุกปีหรือใน 5 ปี หรือมีผู้ป่วยเด็กแสดงว่าอัตราการติดต่อยังรุนแรง โรคเรื้อนสามารถติดต่อได้สองทางคือ ทางผิวหนัง และทางระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเรื้อนมากที่สุด ได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่โรคเรื้อนเป็นโรคประจำถิ่น และผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโรคเรื้อน หรือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยหลายรายอย่างใกล้ชิดและเป็นเวลานาน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม