เปิดเวทีเรียนรู้ ‘มัสยิดครบวงจร’

โดย
| |
อ่าน : 2,716

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) 

ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) 

เปิดเวทีเรียนรู้ ‘มัสยิดครบวงจร’ thaihealth

สสม.ภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยมีนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบนและเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจกรรมภาค ลงพื้นที่เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร ณ มัสยิดมิสบาฮุดดีน ม.4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยนางสาวกรรณทิมา  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร ที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม ได้แก่

1.มัสยิดต้องมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดและมีการดูแลรักษาความสะอาดภายนอกและภายในอาคารมัสยิด

2.มัสยิดต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และมีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน

3.มัสยิดมีการบริหารการจัดการที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน

เปิดเวทีเรียนรู้ ‘มัสยิดครบวงจร’ thaihealth4.มัสยิดต้องมีห้องน้ำผู้สูงอายุในมัสยิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

5.มัสยิดมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายทรงศักดิ์ หมานจิตร ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายอิสหาก สาลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองให้เกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทของผู้บริหารมัสยิด รวมถึงเนื้อหาที่สอดแทรกในภาพรวมของบทบาทหน้าที่และการบริหารมัสยิดของคณะกรรมการมัสยิด อาจารย์นาวาวี มาศโอสถ เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา การช่วยกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดในมัสยิด รณรงค์ให้มัสยิดมีการคุตบะวันศุกร์ในเรื่องของสุขภาวะโดยให้เอกสารของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ที่มีอยู่แล้วในมัสยิดมาเป็นข้อมูลในการให้ความรู้

การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 100 กว่าคน โดยมีการพัฒนามัสยิดบริเวณในอาคารมัสยิดถึงแม้สภาพอากาศฝนฟ้าจะตกหนัก แต่ทุกคนที่มาเข้าร่วมเวทีให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศในการเปิดเวทีให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น อีกทั้งทางศูนย์กิจกรรมภาคยังมีหนังสือสุขสาระและเอกสารต่างๆมาแจกในเวทีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำกลับไปอ่านร่วมถึงรู้จักกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)ให้มากขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม