เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่

| |
อ่าน : 1,676

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายนักศึกษาโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายนักศึกษาโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่  thaihealth

ภาคเหนือตอนบนจัดเวทีพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถและทักษะมุมมองกับการทำงานในพื้นที่ชุมชน

เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายนักศึกษาโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน รวมไปถึงที่ปรึกษาโครงการและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม เวทีพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถมีทักษะมุมมองกับการทำงานในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น ซึ่งหลังจากการจัดเวทีวันนี้จะได้มีเวทีย่อยในการสังเคราะห์วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจะนำไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนอย่างน้อย 3 หลักสูตรในปี 2559 นี้

โดยหลักสูตรที่สนใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นการเริ่มต้นจากการเป็นตัวบุคคลหรือแกนนำเยาวชนที่จะไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนอื่น ซึ่งถือว่าการเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคม ในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองให้มีทักษะความสามารถมุมมองที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตของตัวแกนนำ เยาวชน รวมไปถึงยังส่งผลต่อภาพรวมกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม