ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ

| |
อ่าน : 2,040

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ thaihealth

โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ จากพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

กลุ่มชมรมความปลอดภัย ได้เล็งเห็นปัญหาของพื้นที่คลองแดน ชุมชนเก่าที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพราะบ้านเรือนส่วนมากสร้างจากไม้ และระยะห่างของแต่ละหลังมีไม่มากนัก ซึ่งหากเกิดเหตุไฟไหม้อาจทำให้ลุกลามได้เร็ว ด้วยสาเหตุนี้ทางกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการ "ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ" เพื่อเข้าไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้การกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมัครอัคคีภัยและภัยทางน้ำ เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยลงไปให้ความรู้กับชุมชนและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ความปลอดภัยภาคใต้ตอนล่าง มาให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องการป้องกันภัยจากไฟไหม้ และวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เพราะชาวบ้านไม่รู้วิธีการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

ซึ่งทางกลุ่มก็ได้ศึกษาไปกับชาวบ้านด้วยพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อตนเองในด้านการนำสิ่งที่เรียนในห้องเรียนมาฝึกใช้จริง ซึ่งทางกลุ่มก็ได้สะท้อนว่า การทำโครงการนี้ไม่ได้นำเพียงความรู้มาให้ชาวบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีป้องกันอัคคีภัย และสามารถจัดการและดูแลชุมชนได้เองอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม