ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ

| |
อ่าน : 1,892

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ thaihealth

โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ จากพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

กลุ่มชมรมความปลอดภัย ได้เล็งเห็นปัญหาของพื้นที่คลองแดน ชุมชนเก่าที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพราะบ้านเรือนส่วนมากสร้างจากไม้ และระยะห่างของแต่ละหลังมีไม่มากนัก ซึ่งหากเกิดเหตุไฟไหม้อาจทำให้ลุกลามได้เร็ว ด้วยสาเหตุนี้ทางกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการ "ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ" เพื่อเข้าไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้การกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมัครอัคคีภัยและภัยทางน้ำ เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยลงไปให้ความรู้กับชุมชนและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ความปลอดภัยภาคใต้ตอนล่าง มาให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องการป้องกันภัยจากไฟไหม้ และวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เพราะชาวบ้านไม่รู้วิธีการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

ซึ่งทางกลุ่มก็ได้ศึกษาไปกับชาวบ้านด้วยพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อตนเองในด้านการนำสิ่งที่เรียนในห้องเรียนมาฝึกใช้จริง ซึ่งทางกลุ่มก็ได้สะท้อนว่า การทำโครงการนี้ไม่ได้นำเพียงความรู้มาให้ชาวบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีป้องกันอัคคีภัย และสามารถจัดการและดูแลชุมชนได้เองอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม