ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ

| |
อ่าน : 1,642

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ thaihealth

โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ จากพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

กลุ่มชมรมความปลอดภัย ได้เล็งเห็นปัญหาของพื้นที่คลองแดน ชุมชนเก่าที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพราะบ้านเรือนส่วนมากสร้างจากไม้ และระยะห่างของแต่ละหลังมีไม่มากนัก ซึ่งหากเกิดเหตุไฟไหม้อาจทำให้ลุกลามได้เร็ว ด้วยสาเหตุนี้ทางกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการ "ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ" เพื่อเข้าไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้การกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมัครอัคคีภัยและภัยทางน้ำ เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยลงไปให้ความรู้กับชุมชนและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ความปลอดภัยภาคใต้ตอนล่าง มาให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องการป้องกันภัยจากไฟไหม้ และวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เพราะชาวบ้านไม่รู้วิธีการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

ซึ่งทางกลุ่มก็ได้ศึกษาไปกับชาวบ้านด้วยพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อตนเองในด้านการนำสิ่งที่เรียนในห้องเรียนมาฝึกใช้จริง ซึ่งทางกลุ่มก็ได้สะท้อนว่า การทำโครงการนี้ไม่ได้นำเพียงความรู้มาให้ชาวบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีป้องกันอัคคีภัย และสามารถจัดการและดูแลชุมชนได้เองอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม