ทำสื่อดิจิตอลเสริมความรู้แก้เด็กไทยวิทย์-คณิตฯ อ่อน

โดย
| |
อ่าน : 4,609

สสวท. เร่งแก้ปัญหาเด็กไทยวิทย์-คณิตฯ อ่อน จัดทำสื่อดิจิตอลเสริมความรู้เด็กทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมเร่งพัฒนาครูให้มีทักษะ และวิธีการที่จะสามารถบูรณาการการสอนให้น่าสนใจและสนุกสนาน เพื่อให้เด็กสามารถต่อยอดในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในภาพรวมของประเทศมีผลคะแนนตกต่ำ ทั้งที่ที่ผ่านมามีการอบรม และพัฒนาครูด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสาเหตุของปัญหา เกิดจากหลายปัจจัย เช่น บริบทของโรงเรียนที่มีปัญหาขาดแคลนสื่อ จำนวนครูไม่พอ อย่างไรก็ตาม สสวท.มีหลายทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น เร่งพัฒนาครูให้มีทักษะ และวิธีการที่จะสามารถบูรณาการการสอนให้น่าสนใจและสนุกสนาน เพื่อให้เด็กสามารถต่อยอดในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งต้องอาศัยครูเป็นตัวกระตุ้น ขณะเดียวกันจะมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลต่างๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่นักเรียนจะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ ต่างๆ ได้

ทั้งนี้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลนั้น จะต้องจัดทำหลายรูปแบบ เพราะโรงเรียนมีความหลากหลาย ซึ่งบางแห่งอาจจะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็จะต้องมีแค่หนังสือ หรือเอกสารก่อน ขณะที่บางแห่งมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่โรงเรียน แต่เป็นระบบปิดไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ก็อาจจะเป็นดีวีดี ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือกรุงเทพฯ ไม่น่าห่วง เพราะโรงเรียนเหล่านี้มีทางเลือกที่หลากหลายอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าทุกฝ่ายร่วมกันกระตุ้นทั้งครู และจัดหาสื่อเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ น่าจะช่วยทำให้ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น

 “จริง ๆ แล้วขณะนี้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนของเด็กก็มีไม่เพียงพออยู่แล้ว เพราะต้องเรียนถึง 8กลุ่มวิชา โดยรัฐบาลก็เห็นภาพในส่วนนี้ และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็กำลังที่จะเข้ามาจัดการโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตร ตลอดจนกระตุ้นครู ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการกระตุ้นเรื่องการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ที่ต้องคำนึงถึงการใช้ภาษา โดยภาษาแม่ก็ต้องใช้ได้ ถึงจะเรียนรู้วิชาต่างๆได้ ส่วนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญ เพื่อจะรู้เท่าทันการแข่งขันประเทศอาเซียนได้ สำหรับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับ และทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา เอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นเวลาทำงาน สสวท.ก็จะครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดอย่างทั่วถึง" นางพรพรรณ กล่าว

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการออนไลน์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม