`ร้อยดวงใจ สู่คนหัวใจหิน` แรงใจเลิกเหล้า

| |
อ่าน : 4,498

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจาก MGR Online 

\\'ร้องดวงใจ สู่คนหัวใจหิน\\' แรงใจเลิกเหล้า thaihealth

โค้งสุดท้ายงดเหล้าเข้าพรรษา สสส.ระดมพลังจิตอาสา ส่งกำลังใจผ่านเฟซบุ๊ก "ร้องดวงใจ สู่คนหัวใจหิน" ช่วยคนงดเหล้าให้ได้ครบตลอดพรรษา เตรียมนำรายชื่อผู้ปฏิญาณตนทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ผลวิจัยชี้สร้างกำลังใจ ช่วยคนเลิกเหล้าได้สำเร็จมากที่สุด

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานแถลงข่าวกิจกรรม "ร้อยดวงใจสู่คนหัวใจหิน" ว่าจากสถิติปีที่ผ่านมา พบว่าในจำนวนผู้ที่ดื่มเหล้าทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งมีประมาณ 17 ล้านคน มีผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาประมาณ 12.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 72 ของคนดื่มทั้งประเทศในกลุ่มคนที่เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษานี้มีคนงดเหล้าตลอดเทศกาลร้อยละ 32 (5.44ล้านคน) สามารถงดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) ร้อยละ 24 (4.1 ล้านคน) ไม่ได้งดแต่ลดการดื่มลง ร้อยละ 16 (2.7 ล้านคน)

\\'ร้องดวงใจ สู่คนหัวใจหิน\\' แรงใจเลิกเหล้า thaihealth

สำหรับแนวโน้มของคนที่ไม่ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ให้เหตุผล 3 อันดับแรกคือ มีคนชวนดื่มขัดไม่ได้ ชอบเที่ยวสังสรรค์ และดื่มเป็นประจำซึ่งผลการวิจัยส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างถาวรต้องมีความตั้งใจ แน่วแน่ ที่สำคัญ คือหากมีกำลังใจและสร้างการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน จะช่วยให้ผู้เลิกดื่มสุรารู้สึกมีคุณค่าและเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถเลิกดื่มสุราได้ด้านสถิติของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ในปีที่ผ่านมา พบว่าก่อนที่ผู้ดื่มเหล้าจะตัดสินใจงดเหล้าเข้าพรรษาหรือเลิกเหล้าไปตลอดชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจาก ประเด็นด้านสุขภาพร้อยละ 59.5 รองลงมาคือตัวเองร้อยละ 57.2 และร้อยละ 42.8 คือ ครอบครัวเมื่อสอบถามถึงความตั้งใจในการงดดื่มหลังช่วงออกพรรษา ร้อยละ 42.2 ระบุว่าจะกลับมาดื่มอีกเฉลี่ยภายใน 15 วัน ขณะที่ร้อยละ 66.7 จะงด/ลดปริมาณการดื่มให้น้อยลงและร้อยละ 7.3 ระบุว่าเลิกเลย นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.7 ระบุว่า จะงดอีกในปีต่อไป

“โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นการรณรงค์สาธารณะที่มีอัตราการรับรู้และการจดจำได้สูง เพราะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมของคนในสังคม สำหรับประเด็นรณรงค์ “เข้าพรรษาได้เวลาพักตับ” ในช่วงโค้งสุดท้ายของการงดเหล้าเข้าพรรษาสสส. และเครือข่ายงดเหล้า จึงมีแนวคิดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจรวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้ที่กำลังใช้ความพยายามต่อสู้กับสิ่งเร้ารอบตัวเพื่อชวนให้ผู้ที่ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา มีกำลังใจเพื่องดเหล้าได้ต่อเนื่องตลอดจนครบพรรษา” ดร.นพ.บัณฑิตกล่าว

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่าจากการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาติดต่อกันมาหลายปีมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมาย ว่าช่วยให้ คนไทยประหยัดเงินไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท ที่สำคัญกว่าคือ ทำให้ครอบครัวคนไทยช่วงเข้าพรรษามีความสุข มากที่สุด เพราะเป็นการคืนเวลาในวงเหล้า และเงินค่าเหล้ามาให้ครอบครัวจากเดิมมี 10 พื้นที่แหล่งเรียนรู้และเกิดเป็น 677 ชุมชนรูปธรรมมีการสร้างชุมชนคนสู้เหล้า ในปีนี้ได้ขยายพื้นที่ผ่านกระบวนการทางนโยบายทำงานร่วมกับนายอำเภอนักรณรงค์อีก 142 อำเภอเพื่อจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู “คนหัวใจหิน” ซึ่งเป็นผู้ที่งดเหล้าได้ครบพรรษาสิ่งที่เครือข่ายงดเหล้าได้เน้นย้ำ คือ สังคมต้องไม่ประนามผู้ดื่มเหล้าว่าเป็นคนไม่ดี และในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นการให้โอกาสผู้ที่ดื่มเหล้า ให้มีกำลังใจงดเหล้าเพื่อตนเองที่สำคัญคือกำลังใจที่ช่วยให้คนงดเหล้าได้สำเร็จ

\\'ร้องดวงใจ สู่คนหัวใจหิน\\' แรงใจเลิกเหล้า thaihealth

“วิธีการเสริมสร้างกำลังใจและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น คือ “กิจกรรมร้อยดวงใจ สู่คนหัวใจหิน” เป็นการเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้คนงดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน โดยการเย็บหัวใจและถ่ายภาพส่งมาที่เพจเฟสบุค “ร้อยดวงใจสู่คนหัวใจหิน” พร้อมกับติดแฮชแทค “ร้อยดวงใจสู่คนหัวใจหิน” และ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบกำลังใจทั้งนี้หน่วยงาน/องค์กร และผู้ที่สนใจติดต่อขอรับอุปกรณ์เพื่อส่งร้อยหัวใจไปสู่คนหัวใจหินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จจากกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาแล้ว จะมีกิจกรรมต่อยอด คือ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษาได้สำเร็จในปีนี้ และตั้งใจน้อมนำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถลงชื่อ ที่อยู่รูปถ่าย แรงบันดาลใจ ในเพจ“ร้อยดวงใจสู่คนหัวใจหิน”และสำหรับผู้ที่งดเหล้าครบพรรษาในพื้นที่โครงการ 142 อำเภอ รวมถึงชุมชนคนสู้เหล้าทั่วประเทศ 667 แห่ง จะจัดทำเป็นใบลงทะเบียนรายชื่อและมีการลงนามโดยผู้รับรอง โดยจะนำรายชื่อเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ในโอกาสต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-9483300” เภสัชกรสงกรานต์ กล่าว

ด้าน นายแปว กลิ่นกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นปีที่ 2 บอกว่าผมมีแรงบันดาลใจในการงดเหล้า เพื่ออยากให้สุขภาพแข็งแรง เชื่อว่าการงดเหล้าให้ได้ครบพรรษา เป็นการทำความดีถวายในหลวง บางครั้งเวลาที่เพื่อนยื่นแก้วเหล้าให้ทั้งๆ ที่ผมอยู่ในช่วงงดเหล้าอยู่ ก็จะใช้เทคนิคคือการซื่อสัตย์กับตัวเองว่า ผมกำลังตั้งใจทำดี อย่าให้ความดีนั้นสูญเปล่า เลยเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้งดเหล้าได้สำเร็จ และขอให้กำลังใจคนที่กำลังงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่ในตอนนี้ว่า อยากชวนทุกคนให้ตั้งปณิธานแก่ตัวเอง ตั้งใจว่าต้องทำให้ได้ ใช้แรงบันดาลอะไรสักอย่างมาเป็นจุดยืน มาเป็นแรงจูงใจ แล้วจะทำสำเร็จ ซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับโดยตรงอย่างแรกคือการมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

นายณรงค์ ทองสุข อายุ 53 ปี พนักงานบริษัท เบทาโกร จำกัด โรงงาน 4 จ.ลพบุรี เป็นบุคคลที่ดื่มเหล้าหนักมาก แต่เข้าพรรษาปีนี้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอยากลดปริมาณการดื่มเหล้าของตนเองบอกว่าเมื่อก่อนผมดื่มเหล้าขาววันละ 2 ขวดไปทำงานก็พกใส่ขวดเล็กๆ ไว้จิบทั้งวัน แม้กระทั่งก่อนนอนหนักเข้าปัญหาด้านสุขภาพเริ่มเกิดขึ้นกับตนเองทานข้าวไม่ได้ตัวสั่นมือสั่น เดินไม่ได้จึงได้รับการชักชวนจาก “กลุ่มสุขภาพ” ของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยงดเหล้าได้แล้วให้มาลองงดเหล้าเข้าพรรษาดูแต่ด้วยเหตุที่ผมเป็นคนดื่มเหล้าหนักมากทำให้ไม่สามารถหักดิบหรืองดเหล้าได้เหมือนคนทั่วไปทางกลุ่มเสนอให้ใช้วิธีลดปริมาณการดื่มลงเรื่อยๆ และตอนนี้ผมทำได้แล้ว ไม่กลับไปดื่มอีกเลยต้องขอบคุณกลุ่มสุขภาพและเพื่อนๆ ในโรงงานที่ทำให้ผมเลิกเหล้าได้ภรรยาให้เงินมาทำงานวันละ 120 บาท ผมก็มีเงินเก็บติดกระเป๋าประมาณ 1,500 บาท ด้วยเวลา 32 วันอยากบอกว่าช่วง 7 -15 วันแรก สำหรับคนที่ดื่มเหล้าหนักแบบผมนั้นต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูง ที่สำคัญต้องมีใจเชื่อมั่นว่าเราทำได้ พอผ่านตรงนี้มาได้ผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเพราะกำลังใจทำให้มีแรงสู้ เชื่อว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถ้าเราอยากเลิก หัวใจเราก็ต้องฟัง เราต้องไม่โกหกตัวเอง

นายจำรัส กลิ่นอุบลอายุ 54 ปี ผู้นำชุมชนลาดพร้าว 45 กทม. บอกว่าการจะเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนดีได้ ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน เพราะชุมชนก็เหมือนครอบครัว หากหัวหน้าครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี แล้วลูกบ้านจะเคารพศรัทธาเชื่อมั่นได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นคือเยาวชนในชุมชนกลุ่มใหญ่ตกอยู่ในสภาพติดบุหรี่ แอลกอฮอล์ละสารเสพติด เป็นแหล่งมั่วสุมซึ่งการจะแก้ปัญหาเยาวชนได้ นอกจากให้โอกาสและหากิจกรรมให้ทำแล้ว สิ่งสำคัญก็คือตัวผู้นำชุมชนก็ต้องทำตัวเองเป็นแบบอย่างเช่นกัน เลยตัดสินใจนำตนเองและชุมชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2557 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องเชื่อมสัมพันธ์กับคนหลายกลุ่ม มีการดื่มแบบสังสรรค์อยู่ประจำทำให้ช่วงการเข้าโครงการ 2 ปีแรก ทำไม่สำเร็จเพราะเกรงใจเพื่อน ที่บ้านผมเป็นที่ตั้งวงเหล้าและยังเป็นร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ในปีนี้ได้มีโอกาสเป็นผู้นำประกาศเจตนารมณ์ในการงดเหล้าเข้าพรรษาทีวัดไตรมิตร จึงกลับมาบอกกับครอบครัว เพื่อนฝูงอีกครั้งว่าเราตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา ประกอบกับการทำงานช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสสังสรรค์เหมือนก่อนจึงทำให้สามารถงดเหล้าได้ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ อยากฝากถึงเพื่อนๆผู้นำชุมชนต่างๆ ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสังคมว่า ถ้าเราคิดจะให้โอกาสคนอื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเขา เราก็ต้องให้โอกาสตัวเราที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม