อาสาสมัคร สร้างสังคมสุขภาวะ

| |
อ่าน : 2,511

ที่มา : ธนาคารจิตอาสา

อาสาสมัคร สร้างสังคมสุขภาวะ thaihealth

'เปิดรับอาสาสมัคร' งานประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (ISPAH) ที่จะชวนคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ

ในปี 2559 นี้ ประเทศไทยจะจัดงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่ และจะขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายสู่ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างพื้นที่สุขภาวะ หรือปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมทุกช่วงวัย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สนับสนุนและสื่อสารรณรงค์การมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่ปฏิบัติได้ง่ายให้เป็นค่านิยมและวิถีชีวิต รวมถึงพัฒนางานวิชาการ/งานวิจัยกิจกรรมทางกายสู่เวทีนานาชาติ

ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศิจกายน ขอชวนเพื่อนๆ ที่มีจิตอาสา มาร่วมเป็นอาสาสมัครในงานนี้  (เลือกวันที่คุณสะดวก)

โดยมีคุณสมบัติ:
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นจิตอาสา
- มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และจัดการประสานงานได้ดี
- สามารถร่วมงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- หากมีประสบการณ์และความสนใจด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทางกาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.jitarsabank.com/ispah

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม