Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ

| |
อ่าน : 2,608

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ thaihealth

แฟ้มภาพ

Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 ตอน Baby & Book bank คบเด็ก...สร้างธนาคารหนังสือ

เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กศน. ทั้ง 16 ตำบล แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน TCDC เชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมครูผู้ดูแลเด็กนครพิงค์ กลุ่มมะขามป้อม หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ร่วมกันจัดงาน Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 ตอน Baby & Book bank คบเด็ก...สร้างธนาคารหนังสือ ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่าของการอ่าน และก่อตั้ง "ธนาคารหนังสือ" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่

Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ thaihealthในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่า การอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทั่งวัยชรา การอ่านทำให้รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่างๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และผู้จัดการโครงการเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน กล่าวว่า เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่านและภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของการอ่าน และมองว่าหนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ที่ใกล้ตัวที่สุด เหมาะในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย แต่ปัญหาสำคัญที่พบคือ การขาดแคลนหนังสือดี โดยเฉพาะหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ทั้งหนังสือสำหรับเด็กใน ศพด. ในห้องสมุดชุมชน หรือแม้แต่ห้องสมุดในโรงเรียนที่ห่างไกล ยังมีหนังสือสำหรับเด็กไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะเดียวกันหนังสือสำหรับเด็กเยาวชน และหนังสือที่สอดคล้องกับความต้องการของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก

ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการส่งเสริมการอ่านทั่วบ้านทั่วเมือง มีพื้นที่การอ่านที่มีชีวิต และมีหนังสือดีและสร้างสรรค์ Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ thaihealthกระจายสู่พื้นที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนทำงานในโครงการเชียงใหม่อ่านเพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องได้รับความร่วมมือและการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน รวมตัวกันภายในนาม "เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน" ร่วมกันจัดงาน "แบ่งฝันปันหนังสือ ปี 3 baby & book bank คบเด็ก...สร้างธนาคารหนังสือ ขึ้นเพื่อระดมทุนและจัดหาหนังสือดี นำไปสู่การจัดตั้งธนาคารหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถกระจายหนังสือดี เข้าสู่ห้องสมุดในชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ขาดแคลน รวมถึงประชาสัมพันธ์เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 16 ตำบล และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เกิดแรงบันดาลใจและสร้างการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ "เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน" อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม