เช็คก่อนแชร์ กินตามโซเชียลมีเดีย

| |
อ่าน : 2,821

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

เช็คก่อนแชร์ กินตามโซเชียลมีเดีย thaihealth

แฟ้มภาพ

ท่ามกลางความสนุกสนาน และความตื่นตัวของผู้แสวงหาข้อมูล ผ่านทาง โซเซียลมีเดีย หรือ ที่เรียกกันว่า สื่อออนไลน์มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้ง พลังการผลิต(ข้อมูล) และ พลังผู้รับ(ข่าวสาร)

ทำให้เกิดเป็น โจทย์ปัญหากับพฤติกรรมของ การส่ง และ รับข่าวจากสื่อออนไลน์ถูกนำมาวิเคราะห์ โดยพุ่งประเด็น การวิเคราะห์ไปที่ “ความเป็นห่วง” ต่อการรับผิดชอบในการส่งข่าว โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งส่วนมากล้วนเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และหากนำไปปฏิบัติก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้

เช็คก่อนแชร์ กินตามโซเชียลมีเดีย thaihealthพญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการส่งต่อเนื้อหาด้านสุขภาพที่มักเข้าใจผิดผ่านสื่อออนไลน์ให้ฟังว่า ปัจจุบันมีการแชร์เนื้อหาที่ผิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงและหากนำไปปฏิบัติก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เช่น การส่งเสริมให้กินน้ำผลไม้แยกกาก แต่จากงานวิจัยพบว่า การกินผลไม้ทั้งลูกมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแน่นอน การแนะนำให้กินไข่ดิบ หรือกินไข่ขาวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะการสร้างกล้ามเนื้อจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงการสนับสนุนให้กินน้ำมันมะพร้าวมากกว่าน้ำมันประเภทอื่น แต่หากกินมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว หรือแม้แต่การกินทุเรียนเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมาก และยังไม่มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงข้อมูลเหล่านี้

"ด้วยเหตุนี้สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ eBook ชื่อว่า “ไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ” และอินโฟกราฟิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยสามารถติดตามได้ที่ http:/www.ebooks.in.th/anamaibook/ นอกจากนั้นภายในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ยังได้จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “โภชนาการเชิงรุกเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงรุกให้กับประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการอย่างยั่งยืนให้รับทราบอีกด้วย" พญ.นภาพรรณ  กล่าว

ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย อธิบายรายละเอียดถึงงานดังกล่าวนี้ว่า เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การบริโภคที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจด้านโภชนาการเข้าร่วมเสนอผลงาน ซึ่งมีเสนอเข้ามาแล้วกว่า 70 เรื่อง อีกทั้งยังมีวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ พร้อมทั้งการเสวนาเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการของคนไทย, แนวโน้มสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย, การส่งเสริมและการป้องกัน NCDs ในประเทศไทย, ขับเคลื่อนเชิงรุกสร้างสุขผู้สูงวัยไทย, Healthy diet, Fact or Fake checkก่อน Share, App 60 day best of me เป็นต้น

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สสส. กล่าวถึงความร่วมมือของเช็คก่อนแชร์ กินตามโซเชียลมีเดีย thaihealthการจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ว่า สสส.เป็นภาคีที่สำคัญของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยเราทำงานร่วมกันมาตลอดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งด้านอาหารและโภชนาการ อนามัยแม่และเด็ก การออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในงานนี้ได้นำผลงานที่ สสส. ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนของภาคี สสส. มานำเสนอ เช่น การส่งเสริมโภชนาการภายในโรงเรียน รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน โมเดลรูปแบบการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยของ จ.เชียงราย และ จ.นครปฐม ที่จะมาบอกว่าการทำให้คนในจังหวัดกินอาหารปลอดภัยต้องทำอย่างไร เป็นต้น

แน่นอนว่าการมีสุขภาพที่ดีย่อมมาควบคู่กับการกินอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ พร้อมกับการพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดังนั้น การที่เราได้รับข่าวสาร ข้อมูล หรือ การที่เราจะส่งข่าวสาร ข้อมูลไปยังสังคมจึงควรที่จะมีความชัดเจน ถูกต้องที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลในด้านของการดูแลสุขภาพที่ดีควรตรวจสอบเนื้อหาว่ามีข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือไม่ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม