โครงการร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน

| |
อ่าน : 2,481

ที่มา : เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน thaihealth

โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดรณรงค์โครงการร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน (คนเมืองช้าง พิทักษ์โลก) ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นพ.สมคิด สุริยเลิศ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์  ได้สนับสนุนให้ คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดรณรงค์โครงการ ร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็ก และเยาวชน (คนเมืองช้าง พิทักษ์โลก) ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สุ่มตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้คำแนะนำและตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โครงการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม–สิงหาคม พ.ศ.2559 จำนวนร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่–สุรา  เข้าร่วมโครงการฯ 132 ร้านค้า โดยแบ่งการสุ่มร้านค้า ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน  หน้าสถานีรถไฟ (PCU1) โซนที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก  (PCU2) โซนที่  3 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนสุริยะกานต์  (PCU3)

โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนให้จัดทำ โครงการ “ร้านดี ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน” (คนเมืองช้าง พิทักษ์โลก) จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งเสริมร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี อย่างเข้มแข็ง โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) และนพ.สมคิด สุริยเลิศ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์) ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งใน การขับเคลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ป้องกันสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เกิดแกนนำต้นแบบที่เข้มแข็งในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผ่อนคลายความเครียด  สภาน้ำเมี่ยง  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เครือข่ายลดอุบัติเหตุ จดหมายข่าว คนสามวัย ความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ตั้งสติก่อนสตาร์ท  การดูแลระยะกลาง  SME ตีแตก  การประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก  สสส. สุขภาวะ สุขภาพ สร้างสุข Thaihealth บ้านวังฆ้อง จ.น่าน ครอบครัว เข้มแข็ง ชุมชน  จิตตก  สุขอนามัยอาหาร  สภาพการทำงานที่ไม่เป็นมิตร  เครือข่ายเยาวชน โพลล์ มหาวิทยาลัย วัยรุ่น วัยรุ่นหญิง  ค่าตรวจรักษาเบื้องต้น  ธาลัสซีเมีย  สร้างสรรค์สังคม  ชีวิตที่สมดุล  โรคปากแหว่งเพดานโหว่  ไม้ดอกเมืองหนาว  8  พูดเพราะ  ธนาคารความดี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม