กรมอนามัย เร่งจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 2,107

กรมอนามัย เร่งจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ ในโครงการสูงวัยสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋วว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 95 ซึ่งมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน โดยมีส่วนมาจากการวางแผนครอบครัว ทำให้อัตราการเกิดลดลง และระบบสาธารณสุขดีขึ้น ประชาชกรจึงมีอายุยืนยาว ซึ่งส่งผลกระทบในระยะยาวคือ ผู้สูงอายุจำนวนมากจะมีสุขภาพไม่ดีจนกลายเป็นภาระให้ครอบครัว ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 ส่งผลให้วัยทำงานน้อยลง รวมทั้งจะเป็นภาระต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นการออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจได้ นอกจากนี้ ยังประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง

 

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม