มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข

| |
อ่าน : 2,244

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข thaihealth

จังหวัดเชียงรายส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข”

วันที่ 18 กันยายน 2559  ณ  อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการและการแถลงนโยบาย กิจกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือการทำงานระหว่าเทศบาลนครเชียงราย กับ สนุนสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ประชาชนใช้จักรยานทั้งเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันตลอดจนเพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม นันทนาการ และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข thaihealth

ด้วยเทศบาลนครเชียงราย บริหารงานภายใต้เป้าหมายของการสร้างนครเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีมาตรการเตรียมการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยร่วมด้วย สร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสร้างรายได้ให้ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเชิงนิเวศน์ รวมถึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้จักรยานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ โดยเทศบาลนครเชียงราย จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สร้างและปลูกจิตสำนึกการเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจร ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เช่น พื้นที่จอด และจราจร สำหรับจักรยาน จุดจอดจักรยาน เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเหล่าบรรดานักปั่นจากชมรมต่างๆในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกว่า 200 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม