เปลี่ยนค่านิยม จัดรับน้องสร้างสรรค์

| |
อ่าน : 3,446

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online 

เปลี่ยนค่านิยม จัดรับน้องสร้างสรรค์ thaihealth

นักศึกษาอุเทนถวาย กว่า300 ชีวิต จัดกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์ อุเทนฯอาสา” หวังเปลี่ยนค่านิยมใหม่ ปลุกพลังบวก พลิกภาพรับน้องรุนแรง สู่สร้างสรรค์มีจิตอาสา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณลานด้านหน้าสยามสแควร์ นักศึกษาศิษย์เก่ารุ่นพี่รุ่นน้องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า กรุงเทพมหานคร สน.ปทุมวัน และภาคีเครือข่ายกว่า 300 คน จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “รับน้องสร้างสรรค์อุเทนฯอาสา” หวังปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงไม่สร้างสรรค์ มุ่งสู่แนวทางจิตอาสา เดินตามวิถีพอเพียง จากนั้นร่วมกันแสดงเจตนารมณ์และทำประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดทางเท้าแผงกั้นและทาสีตามจุดห้ามจอด บริเวณหน้าสยามสแควร์

เปลี่ยนค่านิยม จัดรับน้องสร้างสรรค์ thaihealth

นายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี มทร.ตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า อุเทนถวายเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้ชาติมายาวนาน แต่ด้านที่คนส่วนใหญ่รับรู้กลับเป็นภาพความรุนแรง การทะเลาะวิวาทที่เป็นส่วนน้อย แต่ถูกตีแผ่ซ้ำๆ ชี้นำสังคมให้ตัดสินและเชื่อไปในทางลบ จนถึงจุดที่ทุกฝ่ายต้องหันมาทบทวนเพื่อหยุดความสูญเสียหยุดความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทำอย่างไรให้เปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้หันมาทำกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์

“สำหรับกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์อุเทนฯ อาสาที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งในการ CHANGE หรือการเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องและความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันรุ่นพี่รุ่นน้องให้พัฒนาไปในทางสร้างสรรค์ ปลอดภัย ไม่รุนแรง พัฒนาความเป็นจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ที่สำคัญคือการเดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิตตลอดจนการเปลี่ยนมุมมองของประชาชนและสังคมให้เข้าใจเปิดพื้นที่ด้านบวก พื้นที่สร้างสรรค์ให้กับคนอาชีวะให้มากขึ้น” นายสืบพงษ์ กล่าว

เปลี่ยนค่านิยม จัดรับน้องสร้างสรรค์ thaihealth

นายสิทธิศักดิ์ อารีชม นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันอออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า เราจะร่วมเป็นหนึ่งพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่สถาบันอื่นให้ร่วมขบวน “อาชีวะสร้างชาติ” อย่างแท้จริง แต่ก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่มาก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่สำคัญคือตัวเราเพื่อนๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องตระหนักว่า หมดเวลาแล้วที่เราจะจมอยู่กับความคิดความเชื่อแบบเดิมๆจนนำไปสู่ความสูญเสีย อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม ต่อภาพลักษณ์สถาบัน ดังนั้นขอให้เชื่อว่าเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ แม้ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ก็ต้องทำ ให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวดีๆ มุมมองด้านบวกทดแทน มากกว่าจะให้น้ำหนักกับข่าวร้ายๆซึ่งหลังจากกิจกรรมนี้แล้วยังมีอีกหลายรูปแบบที่เตรียมการกันอยู่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามอยากให้สังคมให้โอกาสเราด้วย

ขณะที่ นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างมติดีๆ ของนักศึกษาและสถาบันออกสู่สังคมให้เปลี่ยนมุมมองไปในทางที่ดี ลาขาดจากความรุนแรง และเปิดพื้นที่โอกาสในการพัฒนาสังคมดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างพื้นที่ดีเพื่อทดแทนมุมมองด้านลบ ซึ่งในอดีตอุเทนถวายถือว่ามีชื่อเสียงมีฝีมือในวิชาช่างระดับสูงมีศิษย์เก่าเติบโตอยู่ในวงการก่อสร้างโยธาทั่วประเทศ จนถูกเรียกว่า “ช่างเมืองหลวง” ที่น่าภูมิใจยิ่ง ในขณะที่ทุกวันนี้ชาติต้องการช่างฝีมือชั้นสูงอีกจำนวนมาก

น้องๆ เขามีพลังและฝีมือ เป็นอนาคตของชาติได้ แค่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันเติมเต็มให้โอกาส สร้างพื้นที่ ส่งเสริมดีๆ และสื่อสาร เรื่องราวดีๆสู่สังคม กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น เท่านั้น ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ Change เปลี่ยนแปลงได้จริง ซึ่งเราจะเดินหน้าชักชวนอีกหลายสถาบันให้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงโดยแนวคิดสำคัญของการทำงานเราได้เรียนรู้จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษกยึดหลักขยายด้านสว่างเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สร้างโอกาสมีจิตอาสารับผิดชอบสังคมไม่เพิ่มพื้นที่ด้านมืด ไม่ตอกย้ำตีตราซึ่งที่บ้านกาญฯ มีน้องๆ อาชีวะเป็นเยาวชนที่ก้าวพลาดมาอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งทำให้ได้เข้าใจและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงโดยจะสอดแทรกวิถีแบบพอเพียงและทางเลือกในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลอบายมุขเพื่ออนาคตของน้องๆ” นายคำรณ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม