เตรียมรับมือ พายุหมุนเขตร้อน

| |
อ่าน : 12,344

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เตรียมรับมือพายุหมุนเขตร้อน thaihealth
แฟ้มภาพ

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า พายุดีเปรสชั่น"ราอี" ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ก่อให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศเตือนภัย ให้เตรียมพร้อม รับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง โดยเพิ่มที่ค้ำยันหรือใช้ไม้ตีตะปูปิดตรึงประตู และหน้าต่างที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันแรงลมพัดบ้านเรือนเสียหาย จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งของถูกพายุพัดเสียหาย และได้รับอันตรายจากสิ่งของปลิวกระแทก สำรวจสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มทับ

หากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่มั่นคงแข็งแรง กิ่งไม้พาดแนวสายไฟ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือจัดหาที่กำบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรง จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉาย เป็นต้น ในช่วงที่เกิดพายุให้หลบในอาคารหรือบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการถูกสิ่งปลูกสร้างล้มทับและแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้าน ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพราะเสี่ยงต่อการถูกล้มทับหรือไฟฟ้าดูด

ไม่นำเรือออกจากชายฝั่งทะเล และงดประกอบกิจกรรมทางทะเลทุกประเภท เพราะคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ทำให้เรือล่มและก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่ออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งภายหลังพายุสงบ ควรอยู่ภายในบ้านหรือบริเวณที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 – 2 ชั่วโมง ไม่เข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาด ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้ม เพราะอาจได้รับอันตราย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตน อย่างถูกวิธีเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน จะช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความปลอดภัย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม