พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา

| |
อ่าน : 2,929

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา thaihealth

'มหาจุฬาฯพะเยา-สสส.-วัด' จับมือตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา นำความรู้พุทธศาสนาสู่ชุมชน

พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในล้านนาที่มีศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายประมาณค่าไม่ได้ โดยเฉพาะศิลปะเก่าแก่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของคนพะเยา คนล้านนา เช่น ปั๊บสาหรือหนังสือใบลานที่เขียนด้วยตัวอักษรล้านนา หรือตั๋วเมือง เครื่องมือของใช้ที่ก่อเกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านที่หากไม่รักษาไว้นับวันจะยิ่งหายากและสูญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา thaihealthสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การจัดการความรู้พุทธศาสนาสู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยจุดที่ดำเนินการ คือ วัดปัวหล่าย ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา

เจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าวต่อว่า การเปิดตัวของประชาคมอาเซียนถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนตัวของเรื่องด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ทุน แรงงาน เงิน หากชุมชนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมที่ จะตั้งรับและปรับตัวอย่างมีสติย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นรากเหง้าของความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น คือ วัฒนธรรมและศิลปะที่งดงามอันมีอัตลักษณ์ ทรงคุณค่าของล้านนา เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเข้มแข้งทางวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คน ดังนั้นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้จึงควรดำรงอยู่เพื่อให้ลูกหลานได้สืบสาน และไม่ลืมรากที่มาของตนเอง อันเป็นจุดแข็งของชุมชนและสังคมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยใหม่

"วัดคือศูนย์กลางหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนมีจิตใจที่เข้มแข็ง ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการข้างต้นขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของทุกกลุ่มต่อไป" เจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม