สธ.จัดทัพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,750 แห่ง

| |
อ่าน : 2,056

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จัดกระบวนทัพ การทำงานของโรงพยาบาลทุกระดับในฐานะเป็นผู้จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายตั้งแต่งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,750 แห่ง จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญรักษาผู้เจ็บป่วย 10 สาขา ประชาชนเข้าถึงใกล้บ้าน เพื่อขานนโยบายรัฐบาลคนไทยสุขภาพดี อายุยืน 80 ปีในอีก10 ปี

วันนี้ (25 มกราคม 2556) ที่จังหวัดเลย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มุ่งลดปัญหาการป่วย ลดการเสียชีวิตประชาชนบริการทุกโรคมีมาตรฐาน เพื่อให้บรรลุนโยบายรัฐบาล คือประชาชนมีสุขภาพดี อายุยืนเฉลี่ย 80 ปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า

นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบบริการแก่ประชาชนครั้งใหญ่เพื่อให้ครบถ้วนตั้งแต่การป้องกันโรค การสร้างสุขภาพดี เมื่อป่วยแล้วมีโรงพยาบาล ศูนย์เชี่ยวชาญสามารถให้การรักษาได้ทุกโรค ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งงานทุกนโยบายมีตัวชี้วัดผลชัดเจน

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า หัวใจของการพัฒนาบริการสาธารณสุขขณะนี้ ต้องการใช้ทรัพยากรภาคบริการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งบุคลากร  การเงินการคลัง  เครื่องมือแพทย์  ห้องผ่าตัด  เตียงรองรับผู้ป่วย ในพื้นที่ร่วมกัน โรงพยาบาล หรือหมอต้องเป็นที่พึ่งประชาชนทั้งจังหวัด โดยจัดในรูปของเขตบริการ 12 เขต ดูแลเขตละ5-8 จังหวัด ทุกเขตบริการมีรูปแบบเหมือนกันทั้งหมดตั้งแต่ระบบริการขั้นพื้นฐานคือการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไปจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคซึ่งในช่วง 3 ปีนี้กำหนด 10 สาขา เช่นอุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรคจิตเวช โรคมะเร็ง เป็นต้น หากเขตใดยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริการตามเป้าหมาย จึงจะของบประมาณลงทุนหรือเพิ่มบุคลากรให้

โดยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายในระดับเขตให้ผู้ตรวจราชการทั้ง 12 เขต เป็นประธาน ระดับจังหวัดให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ทบทวนและพัฒนาบทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มี 9,750 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบริการปลายทางสุดที่จะส่งมอบให้ประชาชนและเป็นบริการด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขที่จะลดปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนทุกคนทั้งโรคทางกายและโรคทางจิตโดยจะเร่งจัดพยาบาลวิชาชีพประจำการทุกแห่งและปรับบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ออกบริการชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มากขึ้น เพื่อเน้นหนักด้านการส่งเสริมสุขภาพเนื่องจากขณะนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาส่วนใหญ่หนักไปในด้านการรักษาพยาบาลโดยให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง เป็นพี่เลี้ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด การพัฒนาระบบครั้งให้ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลทั่วถึง  เมื่อป่วยแล้วมีโรงพยาบาลรักษาใกล้บ้านทุกโรค 

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ลงสำรวจพื้นที่  เข็มกลัดริบบิ้นสีขาว  เวียนศรีษะ  ดื่มเบียร์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เทศบาล พระลับ นโยบายสาธารณะ ประเพณี ทองเทียน  เจ้าตัวเล็ก  สถานการณ์สติปัญญาเด็กนักเรียนไทย  น.พ.วันชาติ ศุภจัตุรัส  ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  massage  โรงเรียนปลอดเหล้า  รณรงค์หยุดพนัน  การวางแผนสื่อสารสาธารณะและการรณรงค์  นิทรรศการหมุนเวีย เพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ  ลวนลาม  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  อัตราการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีของนักเรียนชาย  มะเร็งเต้านม  ปัญหาจราจร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม