สุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูล่าฮูป

| |
อ่าน : 6,718

 

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เชิญร่วมมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูล่าฮูป โดยเพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นฮูล่าฮูป ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายกับการสร้างสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. และเผยแพร่สู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบางสร้างได้ด้วยฮูล่าฮูป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นฮูล่าฮูป ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายกับการสร้างสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. และเผยแพร่สู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกำหนดจัดงานมหกรรพร้อมกันทั้งประเทศ

โดยส่วนกลางจัดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ในส่วนภูมิภาคจัดในสถานที่เหมาะสม ส่วนจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมออกกำลังกายโดย เต้นฮูล่าฮูป ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หนองระแหง เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 น. กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการ อสม. และประชาชนทั่วไป จำนวน 350 คน

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม