รองนายกฯ ดูงานความปลอดภัยทางถนน จ.ตรัง

| |
อ่าน : 2,109

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

รองนายกฯ ดูงานความปลอดภัยทางถนน จ.ตรัง thaihealth

แฟ้มภาพ

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ชี้ สสส. และ สอจร. เชื่อม “สหสาขาวิชาชีพเข้มแข็ง”

วันนี้ (8 ก.ย. 59) ที่เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. คณะกรรมการบริหารแผน และคณะผู้บริหาร สสส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ สสส. และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยจังหวัดตรังเคยเป็นจังหวัดมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นในภาคใต้ และมี 2 อำเภอในจังหวัดตรังที่ถูกพัฒนาให้เป็นอำเภอในจังหวัดตรัง ที่ถูกพัฒนาให้เป็นอำเภอต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน คือ อำเภอนาโยง และอำเภอสิเกา

ทั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ในส่วน สสส. ได้กำหนดให้มีแผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อร่วมขับเคลื่อนและหนุนเสริมการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย สสส. สนับสนุนให้คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ซึ่งผลจากการทำงานอย่างเข้มข้นของทีมเครือข่าย สอจร.แกนนำ จังหวัดตรัง และหน่วยงานในพื้นที่ สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก ปี 2555 ที่มีผู้เสียชีวิต 46.21 คนต่อประชากรแสนคน เหลือ 35.69 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2557 (ลดลง 10.52 คนต่อแสนประชากร) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ไม่พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นผลสำเร็จก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในระดับพื้นที่ และในอำเภอนาโยง เดิมเป็นพื้นที่มีจุดเสี่ยงมาก แต่จากการขับเคลื่อนการทำงานของทีมอำเภอที่เข้มแข็ง ทำให้แนวโน้มอุบัติเหตุลดลง อย่างไรก็ตามการป้องกันอุบัติเหตุไม่ควรทำเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญ แต่ต้องทำต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ผ่านกลไกหลัก คือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และรองนายกฯ ดูงานความปลอดภัยทางถนน จ.ตรัง thaihealthศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า กลไกสำคัญที่ผลักดันให้การจัดการปัญหาอุบัติเหตุในจังหวัดตรังสำเร็จได้ คือ ความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานในพื้นที่ สสส. และ สอจร. ทำหน้าที่เป็นส่วนประสานและสนับสนุนให้กลไกที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ เป็นกลไกที่สามารถจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เพราะความสูญเสียจากอุบัติเหตุไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเอาจริงเอาจัง

ทางด้านนายสกุล ดำรงเกียรติ นายอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับ สสส. และ สอจร. คือ 1.เกิดเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพที่เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนได้มากขึ้น 2.เกิดแนวคิดความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร โดยสร้างความเข้าใจตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน หมู่บ้าน 3.ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ มีความตะหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.41 จากเดิมปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 31.26 เพิ่มเป็นร้อยละ 48.67 ในปี 2559 โดยรณรงค์ในองค์กร สถานประกอบการ เทศบาลและโรงเรียน 4.เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง 3 จุด โดยชุมชนร่วมคิดและบูรณาการกับท้องถิ่นแก้ไขปัญหา โดยจุดเสี่ยงบางแห่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเดือนละ 30-40 ครั้ง เมื่อมีการแก้ไขก็ช่วยลดความสูญเสียได้มาก

นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม