ราชภัฏเชียงใหม่ หนุน "ไม่เลี้ยงเหล้ารุ่นน้อง"

| |
อ่าน : 4,370

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ราชภัฏเชียงใหม่ หนุน

นศ.ราชภัฏเชียงใหม่ ใช้กระแสเกมโปเกมอนโก สร้างค่านิยมต้นแบบ "ไม่เลี้ยงเหล้ารุ่นน้อง"

สร้างสรรค์ นศ.ราชภัฏเชียงใหม่ปิ้งไอเดีย ดึงกระแสเกมโกเกมอน สร้างค่านิยมต้นแบบ"สายรหัสสีขาว" ชักชวนรุ่นพี่ไม่พารุ่นน้อง ไปเลี้ยงรับน้องร้านเหล้าเชื่อจะสามารถสร้างค่านิยมใหม่ในมหาลัยได้

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โดยเยาวชนนักศึกษาชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้ามาศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยการดึงกระแสเกม Pokémon Go ที่กำลังเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบถึงผลดีการเลี้ยงสายรหัสสีขาวที่สามารถเลือกสิ่งที่ดีให้กับรุ่นน้องได้

โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็มีวิถีประเพณีของการรับน้องและการเลี้ยงสายรหัส จากซึ่งจากการสอบถามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษารุ่นพี่จำนวนหนึ่งก็ยังให้ความสำคัญในการเลี้ยงสายรหัสโดยพาไปร้านสถานบันเทิงและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะคิดว่าค่านิยมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องได้ดี ทั้งนี้ทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องการสร้างค่านิยมใหม่ของการเลี้ยงสายรหัสให้กับนักศึกษาที่สามารถปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสร้างกิจกรรมทางเลือกที่นำมาทดแทนได้ภายใต้ราชภัฏเชียงใหม่ หนุน ชื่อกิจกรรม "สายรหัสสีขาว"

นางสาว ดารณี เขื่อนวงค์วิน ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า วิถีของการเลี้ยงสายรหัสที่ผ่านมานักศึกษาจำนวนมากมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรุ่นพี่ส่วนใหญ่ก็พารุ่นน้องไปสังสรรค์ตามร้านสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนประกอบแน่นอน แต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นคือนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้มองเห็นถึงปัญหาที่จะตามมาได้ อาทิ ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาการเงิน ฯ ซึ่งทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพที่ขับเคลื่อนงานมากว่าระยะเวลา 2 ปี และในปีนี้เราจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและหยิบยกนำมาสื่อสารต่อนักศึกษาในกิจกรรม "สายรหัสสีขาว" โดยการดึงกระแสเกม Pokémon Go มาเป็นตัวกลางการสื่อสาร โดยใช้ตัวการ์ตูนโปเกม่อนให้ความรู้และแนะนำกิจกรรมทางเลือกให้กับรุ่นพี่ทุกชั้นปีในมหาวิทยาลัยโดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างค่านิยมใหม่ในการเลี้ยงสายรหัสสีขาวแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยได้

นอกจากนี้ทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังเป็นชมรมที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องของแอลกอฮอล์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่สามารถให้คำแนะนำและเป็นตัวกลางในการปรึกษาปัญหาได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม