Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่

| |
อ่าน : 2,712

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่ thaihealth

สำนักข่าวราชบุรี เรดิโอ นิวส์เน็ตเวิร์ค ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่ ตั้งเป้าลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่วัยเรียน 

เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองและรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ตลอดจนถึงการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อให้เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต แต่ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย อันเกิดจากสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอันตราย และสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ในช่วง 24 ปี ที่ผ่านมา อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงจากร้อยละ 32 ในปี 2534 เหลือร้อยละ 20 ในปี 2558 จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลงเล็กน้อย จาก 12 ล้านคน เป็น 11 ล้านคน เพราะเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่ปีละ เกือบ 2 แสนคน มีจำนวนใกล้เคียงกับผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิตในแต่ละปี หากจะลดจำนวนผู้สูบบุหรี่การป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 

Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่ thaihealth

โครงการ FOLK SONG STOP FOR START “ ชีวิตใหม่ ไร้บุหรี่ ” ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวราชบุรี เรดิโอ นิวส์ เน็ตเวิร์ค (RNN) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เครือข่ายสถานีวิทยุจังหวัดราชบุรี และศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค ไอทีซันนี่ ได้จัดกิจกรรมการประกวดการณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมของเยาวชนให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ซันนี่ฮอลล์ อาคารไอทีซันนี่ ชั้น 3 ศูนย์การค้ารอยัพาร์ค อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การประกวดสปอตวิทยุ และการแต่งเพลง เพื่อการรณรงค์งดสูบบุรี่ ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

โครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และมุ่งเน้นลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสพติดบุหรี่ลง โดยการแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรณรงค์ในการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z จำนวนเกือบ 12 ล้านคน ไม่ให้สูบบุหรี่ จะทำให้สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้ ตามเจตนารมณ์ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งไว้

สอบถามข้อมูลได้ที่ : สำนักข่าวราชบุรี เรดิโอ นิวส์ เน็ตเวิร์ค โทร. 094 - 894 8922 และ 094 - 192 8958 : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี โทร. 086 - 175 1484 และ 092 - 609 2175

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม