เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 15

โดย
| |
อ่าน : 2,500

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 15 thaihealth

เทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สสส. และชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดปัตตานี จัดงาน "เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้" ครั้งที่ 15 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

วันที่ 30 ส.ค.59   ที่ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้" ครั้งที่ 15 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายนนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดปัตตานี และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมอาชีพ เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 15 thaihealthเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สร้างภาวะด้านเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองปัตตานีให้ดีขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เป็นการรวม 2 งาน คือ งานมหกรรมอาหารปลอดภัย และงานมหกรรมไก่ฆอและภาคใต้ เป็นงานเดียว รวมทั้งเพื่อสร้างกระแสส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงการมีสุขภาพดี หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่

ภายในงานมีการจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม ไทย - จีน - มุสลิม จากร้านอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ ราคาประหยัด ปลอดภัยได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste กว่า 100 ร้านค้า การจำหน่ายไก่ฆอและ โรตี เป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาหารทะเล ขนมพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่ การจำหน่ายอาหารแปรรูปได้มาตรฐาน เน้นการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ใช้ภาชนะที่ทำจากชานอ้อยและใบตองที่สามารถย่อยสลายได้

นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ จัดโซนรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และไร้แอลกอฮอลล์ การแสดงบนเวที อาทิ ดีเกฮูลู การประกวดหนูน้อยแฟนซี แข่งขันเต้นประกอบเพลง แข่งขันเชฟกระทะเด็ก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม