แนะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีสติ

| |
อ่าน : 9,862

ที่มา :manager.co.th

แนะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีสติ thaihealth

แฟ้มภาพ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้คนมีกิเลส นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ใช้กำลัง อาวุธทำร้ายกัน แนะปลูกฝังคุณธรรม ยึดพอเพียง-จิตอาสา แนะควรใช้อย่างมีสติ เสริมสร้างจริยธรรม

ที่อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ 78 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่องคุณธรรมนำการพัฒนา กล่าวตอนหนึ่งว่า คุณธรรมอยู่ในใจของทุกคนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณงามความดี ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้จนกระทั่งทำให้คนเรามีกิเลสครอบงำ มีความอยากได้อยากมีจึงอยู่ในกรอบความดีได้ลำบาก เห็นได้ชัดเจนว่าสังคมไทยไม่เหมือนเดิม เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ นักเรียนตีกันบ่อย ขับรถชนกันแล้วยังลงมาทำร้ายกัน ยิงกัน เพราะขาดความยับยั้งชั่งใจ และไม่มีน้ำใจให้กัน สามารถกล่าวได้ว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้ประเทศมีความน่าเป็นห่วง ตนคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยควรปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเน้นเรื่องความพอเพียง วินัยสุจริตและจิตอาสา เพื่อขยายผลทำความดีให้ก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับ

พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยพยายามใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย มีนโยบายจัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลมาแก้ปัญหาสังคมหลายมิติ มีการสร้างแผนแม่บทขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำมาใช้ เป็นแนวทางพัฒนารากฐานการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะประสบผลสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมจากองค์กรทุกฝ่ายในการรวมพลังประชารัฐให้ซึมเข้าสู่คนทุกชุมชน โดยรัฐบาลพร้อมจะยึดความเห็นของส่วนรวมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน อีกทั้งจะมีการขยายหมู่บ้านคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญตนเห็นว่าถึงเวลาที่คนไทยควรหันกลับมารักประเทศสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น สำหรับการทำความดีนั้นทำได้ยากแล้ว ที่ยากกว่าก็คือการรักษาความดี ดังนั้นจะต้องตั้งมั่น ตั้งใจเพื่อจะช่วยกันขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้มีความยั่งยืนในประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม