เปิดเคล็ดลับ 'ชุมชนน่าอยู่'

| |
อ่าน : 7,193

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เปิดเคล็ดลับ \\'ชุมชนน่าอยู่\\' thaihealth

แอล.พี.เอ็น.ผู้นำคอนโดฯ ตลาดล่าง สร้างวัฒนธรรม "ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน" สร้างชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย  "ทิฆัมพร"ปลื้มหน่วยงานรัฐสนใจนำเป็นกรณีศึกษา สร้างแม่แบบของชุมชนน่าอยู่ในอาคารแนวตั้ง

"เมื่อ 20 ปีก่อน แอล.พี.เอ็น. เริ่มต้นในการสร้าง 'ชุมชนน่าอยู่' ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่หลังจากบริษัทได้จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับประธานและกรรมการชุมชนหลายครั้ง จนทุกคนสัมผัสและจับต้องได้ รวมถึงเห็นคุณค่า" นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวและเสริมอีกว่า "ชุมชนน่าอยู่" เป็นเรื่องใหม่ ในยุคแรกของการเริ่มพัฒนาโครงการอาคารชุด สมัยนั้นก็มีโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่และที่สุดกลายเป็นชุมชนที่ไม่มีทิศทาง ทำให้บริษัทตระหนักว่าจะต้องทำให้ชุมชนของลุมพินีน่าอยู่ และสามารถเดินไปอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องจนเกิดเป็นชุมชน เกิดความผูกพันจนเกิดเป็นชุมชนที่มีคุณค่า จึงทำให้เกิดการเริ่มต้นของเป้าหมายว่า ชุมชนน่าอยู่

"จากการที่พัฒนามาตลอดและจากการใช้เวลาระดมความคิดร่วมกับประธานและคณะกรรมการชุมชนหลายครั้ง ทำให้ชุมชนน่าอยู่เป็นที่จับต้องได้ และได้รับการยอมรับ จนมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากพอสมควร อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาร่วมเพื่อจะเรียนรู้สิ่งที่เราได้เริ่มต้นทำกันมา และนำเอาชุมชนของทางลุมพินี ไปใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างแม่แบบของชุมชนน่าอยู่ในอาคารแนวตั้ง"

เปิดเคล็ดลับ \\'ชุมชนน่าอยู่\\' thaihealth

ผมเชื่อว่าวันนี้ชุมชน ลุมพินี  ที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปี หลายๆ ชุมชนได้เริ่มสัมผัสและเห็นถึงคุณค่าของความสำเร็จของการอยู่ร่วมกันในลักษณะของเป้าหมายชุมชนน่าอยู่

ชุมชนน่าอยู่เป็นเรื่องของจิตใจโดยตรง ไม่ใช่เรื่องของกายภาพอย่างเดียว ซึ่งจิตใจของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นเงื่อนไขสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่บริษัทพยายามทำให้ทุกคนรู้และร่วมใจเพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมคือการสร้างวัฒนธรรม การร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน โดยทุกคนที่เข้ามาร่วมในชุมชน ไม่ว่าฝ่ายจัดการ กรรมการ ผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยประธานชุมชนเป็นตัวกลางเชื่อมโยงฝ่ายจัดการและความต้องการของชุมชน

แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือชุมชนจะเกิดขึ้นก็ด้วยคนที่มาอยู่ร่วมกัน ดังนั้นการที่จะบริหารหรือดูแล และการเปลี่ยนแนวคิดหรือสร้างแนวคิดขึ้นมาใหม่  การที่จะเกิดความร่วมใจก็ต้องเกิดจากการที่คนเรามองตัวเองน้อยลงแล้วมองรอบข้างมากขึ้น หลายครั้งต้องตัดสินใจระหว่างคำว่า ถูกใจ กับถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนที่อยู่รวมกันมีความสุข ฝ่ายจัดการ และประธานกับกรรมการก็ต้องมีความสุขด้วย

หัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดชุมชนน่าอยู่ได้ อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิด ถึงจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ควรจะสู้และอดทนทำไป เมื่อไหร่ที่เปลี่ยนความคิดของคนได้นั่นคือสิ่งดีๆ ที่เราได้เริ่มต้นทำ เมื่อเราสามารถทำให้คนออกมาจากกรอบของตัวเอง มองตัวเองน้อยลง แล้วมองข้างนอกให้มากขึ้น สิ่งที่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของเขาก็จะมีความสุข จากครอบครัวเล็กที่มีความสุขก็จะกลายเป็นครอบครัวใหญ่ได้

ปัจจุบันชุมชน ลุมพินีมีทั้งสิ้น 122 ชุมชน 380 อาคาร มี 112,000 ครอบครัว โดยประชากรในชุมชนลุมพินีมีทุกช่วงวัย เริ่มจากวัยเด็ก 1-10 ขวบ มี  3%, วัยรุ่น 11-20 ปี 10% , วัยทำงาน 21-59 ปี มี 85% ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุด และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมี 2% และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงปีหลังๆ คือ เจ้าของอาคารชุดจะมีอายุลดน้อยลง จากเดิมอายุมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันอายุมากกว่า 20 ปี

ด้านนายพิเชษฐ์ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร ของแอล.พี.เอ็น. กล่าวเสริมว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทให้งบประมาณสนับสนุนแก่นิติบุคคลเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ กว่า 60 ล้านบาท คิดเป็น 0.4% ของยอดรับรู้รายได้ปี 2558 และในงบดังกล่าวได้แบ่งออกมาให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรม ที่เกิดจากการรวมของชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม