ดีเดย์ 1 ก.ย. แท๊กซี่ปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 4,086

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online

ดีเดย์ 1 ก.ย. แท๊กซี่ปลอดบุหรี่ thaihealth

ดีเดย์ 1 ก.ย. แท็กซี่ต้องปลอดบุหรี่! เจอปรับหนัก ทั้งคนขับ-ผู้โดยสาร

กรมขนส่งฯ จับมือ กรมควบคุมโรค และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รณรงค์สร้างสังคมปลอดควันบุหรี่ กำหนดให้รถแท็กซี่ เป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ 100% ห้ามทั้งคนขับและผู้โดยสารสูบบุหรี่ภายในรถ และต้องติดสติ๊กเกอร์ "เขตปลอดบุหรี่" ไว้ที่คอนโซลหน้ารถ ระบุ ฝ่าฝืนไม่ติดเครื่องหมาย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนคนขับและผู้โดยสาร ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด เจอปรับหนัก เริ่ม 1 ก.ย. 59 นี้

วันที่ 30 ส.ค. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมรณรงค์ให้แท็กซี่ทุกคันปลอดควันบุหรี่ 100% พร้อมมอบสื่อสติ๊กเกอร์ “ห้ามสูบบุหรี่” สำหรับติดบนรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามกฎหมายและตระหนักถึงพิษภัยจากควันบุหรี่มือสองที่อาจตกค้างอยู่ภายในรถซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

โดย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป กรมขนส่งฯ ได้กำหนดให้รถแท็กซี่ทุกคันทั่วประเทศต้องติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ไว้ที่คอนโซลบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าภายในรถให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามนโยบายในการดำเนินการให้รถแท็กซี่เป็นยานพาหนะปลอดบุหรี่ 100% เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของควันบุหรี่ และเป็นความร่วมมือดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้รถแท็กซี่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในรถแท็กซี่ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม และเจ้าของรถแท็กซี่ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ภายในรถของตน

ซึ่งกรมการขนส่งฯ จะตรวจสอบให้มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ในบริเวณที่กำหนดจึงจะผ่านการตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปี โดยเจ้าของรถสามารถจัดหาสติ๊กเกอร์ตามแบบเครื่องหมายที่ประกาศกำหนดต้องมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาวขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 12.5 เซนติเมตร โดยมีเส้นกรอบสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร และมีวงกลมพื้นสีขาวขอบสีแดงมีรูปมวนบุหรี่ตรงกลางและมีเส้นสีแดงคาดทับ ระบุข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่”

สำหรับเจ้าของรถแท็กซี่ที่ไม่ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ขณะขับรถนั้น นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 1,000 บาทแล้ว ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งกรณีผู้โดยสารและผู้ขับรถแท็กซี่ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ภายในรถแท็กซี่ด้วย

โดยสติ๊กเกอร์เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการส่งมอบให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีการจดทะเบียนรถแท็กซี่ เพื่อให้รถแท็กซี่ทุกคันทั่วประเทศปลอดจากควันบุหรี่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหากพบเห็นผู้ขับรถแท็กซี่การฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถ สามารถร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียด เช่น สีรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือชื่อผู้ขับรถ พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ เพื่อการติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม