เปิดเวทีชุมชน สร้างมัสยิดครบวงจร

โดย
| |
อ่าน : 2,574

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

เปิดเวทีชุมชน สร้างมัสยิดครบวงจร thaihealth

สสม.ภาคใต้ตอนบน  เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ นูรุลเอี๊ยะซาน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้เปิดเวทีสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร โดยมีนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจกรรมภาคและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมด้วย

โดย นางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจรว่ามัสยิดจะเกิดผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายดังนี้คือ มัสยิดต้องมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดและมีการดูแลรักษาความสะอาดภายนอกและภายในอาคารมัสยิด มัสยิดจะต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และมีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน มัสยิดมีการบริหารการจัดการที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนเปิดเวทีชุมชน สร้างมัสยิดครบวงจร thaihealth เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน มัสยิดจะต้องมีห้องน้ำผู้สูงอายุในมัสยิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก นายชวลิต บุหงอ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทของผู้บริหารมัสยิด และความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ในการบรรยายในครั้งนี้มีเนื้อหาที่สอดแทรกในภาพรวมของบทบาทหน้าที่ และการบริหารมัสยิดของคณะกรรมการมัสยิด การช่วยกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดในมัสยิด รณรงค์ให้มัสยิดมีการคุตบะวันศุกร์ในเรื่องของสุขภาวะโดยให้เอกสารของแผนงาน(สสม.) ที่มีอยู่แล้วในมัสยิดมาเป็นข้อมูลในการให้ความรู้

การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 กว่าคน และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำชุมชน กลุ่มมุสลิมมะอย่างคับคั่ง ทุกคนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะร่วมกันขับเคลื่อนให้มัสยิดเป็นมัสยิดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศในการเปิดเวทีให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม