พลังพลเมือง เยาวชนสงขลา

| |
อ่าน : 3,021

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

พลังพลเมือง เยาวชนสงขลา thaihealth

เมื่อพูดถึงพลังแห่งอนาคต เราจะมองเห็นภาพของเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

ส่งขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริง ชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง

ส่งขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดอย่างยั่งยืน และโครงการนี้รับสมัครกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อมาร่วมสร้างสรรค์โครงการ ในระยะปีแรก 30 กลุ่ม (มีแกนนำเยาวชนรวม 150 คน) ระหว่างเดือนเมษายน 2555 – มีนาคม 2556 และในขณะเดียวกันโครงการจะเปิดพื้นที่การเรียนรู้และเพิ่มเสริมศักยภาพคนทำงาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม รวม 7 คน แบบ On the job training ไปพร้อมๆ กันด้วย

โครงการพลเมืองเยาวชนสงขลา จึงเป็นโอกาสที่เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการทำโครงการและเป็นผู้ที่มีพัฒนาการในการมีจิตใจเพื่อส่วนรวมอันจะนำไปสู่ความเป็นพลเมืองของประเทศได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม