ปั่น ปัน ปัญญา Baby & Book Bank

| |
อ่าน : 1,853

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ปั่น ปัน ปัญญา Baby & Book Bank thaihealth

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่น ปัน ปัญญา Baby & Book Bank เพื่อเปิดช่องทางปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 500 คัน ร่วมรณรงค์รับบริจาคหนังสือทุกชนิดรวมระยะทาง 35 กิโลเมตร

ปั่น ปัน ปัญญา Baby & Book Bank thaihealth

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่น ปัน ปัญญา Baby & Book Bank จัดที่ข่วงประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเปิดช่องทางปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน หนุนเสริมแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อันส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 500 คัน ร่วมรณรงค์รับบริจาคหนังสือทุกชนิดรวมระยะทาง 35 กิโลเมตร ก่อนประกอบพิธีมอบหนังสือจัดตั้งธนาคารหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่แห่งใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ด้วยการต่อภาพขยายความรู้ให้นำไปสู่เชียงใหม่เป็นนครแห่งการอ่านได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม