บูรณาการลดนักสูบหน้าใหม่

โดย
| |
อ่าน : 1,827

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

บูรณาการลดนักสูบหน้าใหม่ thaihealth

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเร่งบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นการประชุมเรื่องนโยบายควบคุม ยาสูบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 เนื่อง จากว่ายาสูบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุของปัญหาความยากจน และเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควร ดังนั้น การปรับลดผู้บริโภคยาสูบจึงเป็นหนทางในการบรรลุเป้าหมาย สามารถทำให้สถานการณ์ยาสูบดูดีขึ้นได้

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้เข้มข้นขึ้นดังนี้ คือ

1.ให้รีบนำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มาบังคับใช้โดยเร็ว

2.ขึ้นภาษียาสูบให้เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้อ

บูรณาการลดนักสูบหน้าใหม่ thaihealth3.ยกระดับความเข้มงวดของการควบคุมยาสูบในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล

4.บังคับใช้กฎหมายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100%

5.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตอกย้ำความน่ากลัวของภัยจากบุหรี่

และ 6.ขยายขอบเขตบริการสนับสนุนการเลิกบุหรี่

ซึ่งก็ตรงกับนโยบายควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มีการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูง มีการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบัติปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบตามสภาพ จำกัดการเข้าถึงยาสูบในเยาวชน การลดควันบุหรี่มือสองมือสาม รวมทั้งปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายในการควบคุมยาสูบในปัจจุบัน

จึงเห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยเดินหน้าเพื่อให้เร่งรีบใช้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นั้นเป็นเป้าหมายและนโยบายหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้ทันกับสถานการณ์ เพราะแม้จะมีการโหมประชาสัมพันธ์เพื่อให้เห็นถึงพิษและโทษของยาสูบมากเพียงใด แต่ก็ยังคงมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นเสมอๆ จึงเป็นเรื่องที่ทุกๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องบูรณาการร่วมมือ ช่วยกันลดนักสูบหน้าใหม่ลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม