บูรณาการลดนักสูบหน้าใหม่

โดย
| |
อ่าน : 1,708

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

บูรณาการลดนักสูบหน้าใหม่ thaihealth

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเร่งบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นการประชุมเรื่องนโยบายควบคุม ยาสูบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 เนื่อง จากว่ายาสูบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุของปัญหาความยากจน และเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควร ดังนั้น การปรับลดผู้บริโภคยาสูบจึงเป็นหนทางในการบรรลุเป้าหมาย สามารถทำให้สถานการณ์ยาสูบดูดีขึ้นได้

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้เข้มข้นขึ้นดังนี้ คือ

1.ให้รีบนำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มาบังคับใช้โดยเร็ว

2.ขึ้นภาษียาสูบให้เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้อ

บูรณาการลดนักสูบหน้าใหม่ thaihealth3.ยกระดับความเข้มงวดของการควบคุมยาสูบในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล

4.บังคับใช้กฎหมายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100%

5.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตอกย้ำความน่ากลัวของภัยจากบุหรี่

และ 6.ขยายขอบเขตบริการสนับสนุนการเลิกบุหรี่

ซึ่งก็ตรงกับนโยบายควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มีการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูง มีการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบัติปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบตามสภาพ จำกัดการเข้าถึงยาสูบในเยาวชน การลดควันบุหรี่มือสองมือสาม รวมทั้งปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายในการควบคุมยาสูบในปัจจุบัน

จึงเห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยเดินหน้าเพื่อให้เร่งรีบใช้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นั้นเป็นเป้าหมายและนโยบายหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้ทันกับสถานการณ์ เพราะแม้จะมีการโหมประชาสัมพันธ์เพื่อให้เห็นถึงพิษและโทษของยาสูบมากเพียงใด แต่ก็ยังคงมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นเสมอๆ จึงเป็นเรื่องที่ทุกๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องบูรณาการร่วมมือ ช่วยกันลดนักสูบหน้าใหม่ลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เข้าใจ  (กสต.)  เรียนไม่จบ  สหรัฐ  เทคนิค  หุ่นผอมเพรียว  คาราวานท่องเที่ยว  SOOK Shop  อันตรายต่อรา่างกาย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ประกวดภาพถ่าย ทางเท้าเล่าเรื่อง undesirable walkway ทางเท้าที่พึงปรารถนา ชุมชน  คู่มือส่งเสริมพัฒนาการของลูก  อินเตอร์เน็ต  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth Unltd thailand 2012 social innovation incubator โคงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม เครือข่าย ความรู้  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ IUHPE  สสส. สร้างสุข สุขภาวะ Thaihealth สุขภาพ รมช.สธ. สารไดเอทิลีนไกลคอล ปนเปื้อน วัตถุดิบ เครื่องสำอาง  หนัาฝน  ผิวหนัง  ผักสวนครัว  แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  สิ่งเสพติด