กศน.เตรียมเพิ่ม “ความซื่อสัตย์สุจริต” ในหลักสูตรหน้าที่พลเมือง

| |
อ่าน : 5,126

 

กศน.และ ป.ป.ช.จับมือลงนามป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมเผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้บุคลากร และเร่งบรรจุเนื้อหาในหลักสูตรหน้าที่พลเมือง ในภาคเรียนที่ 1/2556

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการการศึกษานอกระบบ (กศน.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน กศน.กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ว่า กศน.และ ป.ป.ช.มีความเห็นชอบในการร่วมมือเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมของความซื่อสัตย์ให้บุคลากรในสังกัด กศน.ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างเสริมบทบาทให้สถานศึกษา ทั้งนี้ กศน.ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.ในการสร้างเสริมบทบาทให้สถานศึกษา

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินงาน จะมีการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กศน.ให้มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจะมีการนำเนื้อหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการพัฒนาสังคม วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวจะเริ่มสอนในภาคเรียนที่ 1/2556 นอกจากนี้ จะมีการผลิตสื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบรรจุในตำราเรียนและสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่นวิทยุและโทรทัศน์ โดย กศน.จะเผยแพร่สื่อดังกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (etv) กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งจะส่งเสริมให้สำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม