กศน.เตรียมเพิ่ม “ความซื่อสัตย์สุจริต” ในหลักสูตรหน้าที่พลเมือง

| |
อ่าน : 4,517

 

กศน.และ ป.ป.ช.จับมือลงนามป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมเผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้บุคลากร และเร่งบรรจุเนื้อหาในหลักสูตรหน้าที่พลเมือง ในภาคเรียนที่ 1/2556

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการการศึกษานอกระบบ (กศน.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน กศน.กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ว่า กศน.และ ป.ป.ช.มีความเห็นชอบในการร่วมมือเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมของความซื่อสัตย์ให้บุคลากรในสังกัด กศน.ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างเสริมบทบาทให้สถานศึกษา ทั้งนี้ กศน.ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.ในการสร้างเสริมบทบาทให้สถานศึกษา

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินงาน จะมีการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กศน.ให้มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจะมีการนำเนื้อหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการพัฒนาสังคม วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวจะเริ่มสอนในภาคเรียนที่ 1/2556 นอกจากนี้ จะมีการผลิตสื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบรรจุในตำราเรียนและสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่นวิทยุและโทรทัศน์ โดย กศน.จะเผยแพร่สื่อดังกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (etv) กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งจะส่งเสริมให้สำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม