เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

| |
อ่าน : 2,198

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน thaihealth

แฟ้มภาพ

"27 สิงหาคม"กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินฯเสริมสร้างกิจกรรมทางกายป้องกันโรค NCDs

          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ในแต่ละปี ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือโรค NCDs ถึงประมาณ 38 ล้านคน โรคหลักๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มโรค ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น ในจำนวนนี้พบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลกซึ่งสูงถึง 7.5 ล้านคนหรือร้อยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด โดยพบว่าความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (heart attack) ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายด้วย

          ในขณะที่ประเทศไทย มีผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 14 ล้านคน ในจำนวนนี้ รู้ว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.9 หรือประมาณ 3 ล้านคน ความชุกของโรคพบมากที่สุดในประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือประมาณ ร้อยละ 20-25 เป็นสาเหตุการตายสูงถึง ร้อยละ 25.3 ต่อประชากรแสนคน ทำให้ประเทศมีภาระค่ารักษาพยาบาลถึงประมาณ 79,263 ล้าoบาท/ปี จึงจำเป็นอย่างมากที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็ม หวาน และอาหารที่มีไขมันสูง ไม่ชอบบริโภคผักและผลไม้ เป็นคนอ้วน สูบบุหรี่ ที่สำคัญคือไม่ออกกำลังกายและมีภาวะเครียดสูง การป้องกันตนเองจากโรค ความดันโลหิตสูงสามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดน้ำหนัก ไม่สูบบุหรี่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้สดใสไม่สะสมภาวะเครียด ที่สำคัญควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองมีภาวะเสี่ยงเป็น โรคความดันโลหิตสูงหรือไม่

          "กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จะได้มีการจัดงานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัย เป็นการออกกำลังเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรค NCDs ภายใต้ชื่องาน "ลูกรวมใจ ถวายสุขภาพดี มีสุขเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นี้ ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จมาเป็นองค์ประธาน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป" นายแพทย์อำนวย กล่าวในตอนท้าย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม