"ฮูลาฮูป" ดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค

| |
อ่าน : 4,043

การมีสุขภาพดี ไม่มีโรคร้ายใดๆ มาเบียดเบียดให้ต้องเจ็บป่วย เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญของชีวิตที่ทุกคนปรารถนา 

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว “มหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป” ว่า สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของคนไทยปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น จากรายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในปี 2553 พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอ้วน ปีละกว่า 1 แสนคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

โดยผู้เสียชีวิตร้อยละ 40 มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และพบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงกว่า 17 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละประมาณ 300,000 ล้านบาท

นายสุรชัย กล่าวต่อไปว่า สธ.จึงมีนโยบายเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว โดยรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตราย ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การให้ความรู้ในวงกว้าง การรณรงค์เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และ 2 ส. คือ ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่

โดยในปี 2556 สธ.ได้จัดมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจสุขภาพ รวมทั้งปลูกฝังพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นฮูลาฮูปบันทึกสถิติโลกเป้าหมายมากกว่า 3,000 คน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งรวมพลังคนไทยกว่า 30,000 คน เต้นฮูลาฮูป 30 นาที พร้อมกันทั่วประเทศ โดยภาคเหนือ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา จ.ครราชสีมา ภาคใต้ ณ สนามจิระนคร จ.สงขลา และภาคกลาง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จ.สระบุรี

“จากการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนอายุ 11 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 57.7 ล้านคน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2554 พบว่า คนไทยมีการออกกำลังกายเพียงร้อยละ 26 หรือ 15 ล้านกว่าคน ลดลงจากปี 2550 ที่มีเกือบร้อยละ 30 แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ จำนวน 42 ล้านคน กำลังมีวิถีชีวิตเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคอ้วน เพราะขาดการออกกำลังกาย การเต้นฮูลาฮูปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายที่นิยมไปทั่วโลก ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศรับรองว่าการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปช่วยลดอ้วน ลดเอว เนื่องจากสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 210 กิโลแคลอรี ภายในเวลา 30 นาที หรือเฉลี่ย 7 กิโลแคลอรี/นาที และหากออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้หัวใจแข็งแรง ลดความดันโลหิต สามารถเผาผลาญไขมันได้ดีทำให้ปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดน้อยลง ส่งผลให้น้ำหนักและเอวลดลงด้วย” ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม