ศูนย์นมแม่ฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องนมแม่

| |
อ่าน : 1,606

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ศูนย์นมแม่ฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องน้ำนม thaihealth

การอบรมที่จัดโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องนมแม่ แต่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเอง การสร้างภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การเป็นวิทยากรกระบวนการ และแนวทางในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว

คุณสาลิกา โสภา พนักงานข้อมูลจ่าย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) แกนนำนมแม่ของบริษัท "จากเดิมที่รู้เพียงว่ากินนมแม่แล้วประหยัด ง่าย สะดวก ไม่ต้องล้างขวดนม และไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อนม ไม่ต้องเสียเวลาในการต้มขวดนม แต่ก็เคยคิดว่าการให้ลูกกินนมแม่เป็นสิ่งที่น่าอาย ไปเที่ยวที่ไหนแต่ละทีหรือมีกิจกรรมนอกบ้าน จะให้ลูกกินนมแต่ละครั้งมันน่าอายมากและลำบากมาก และไม่รู้กระทั่งว่ามีเสื้อในสำหรับการให้นมลูกโดยเฉพาะ เคยเข้าใจผิดว่าเวลานมคัดแล้วให้บีบน้ำนมทิ้ง เพราะเข้าใจว่าหากไม่ได้ให้ลูกดูดนม นมที่คัดอยู่คือนมไม่ดีแล้ว"

หลังจากได้รับความรู้จากการได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จัด ทำให้ได้ทราบตั้งแต่กระบวนการเตรียมตัวสร้างน้ำนมขณะตั้งครรภ์ ตอน 8-9 เดือน หรือก่อนคลอด อาหารที่ต้องกินเพื่อสร้างน้ำนมขณะตั้งท้องจนหลังคลอดว่ากินอะไรเรียกน้ำนมได้และกินอย่างไร ลูกจะได้รับประโยชน์พร้อมคุณค่าของอาหารนั้นๆ ได้ทราบอย่างถ่องแท้ว่านมสีเหลืองที่ออกมาครั้งแรกนั้นมีสารพัดประโยชน์และสารพัดโปรตีน เป็นวัคซีนจากธรรมชาติป้องกันโรคให้ลูก ฯลฯ และที่สำคัญการให้ลูกดูดนมจากเต้านั้น ถือเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่น อันก่อให้เกิดสายใยรักระหว่างแม่กับลูก ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูกน้อย

จากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม สิ่งแรกที่ได้ทำคือการได้จัดตั้งชมรมอุ่นรักจากอกแม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการให้นมลูกและจัดเก็บนมแม่ให้ลูก และได้นำความรู้มาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มคณะทำงานของชมรม ตลอดจนช่วยสร้างทัศนคติแกนนำคนอื่นๆ อย่างถูกต้องในเรื่องของประโยชน์ต่างๆ จากการที่ให้ลูกได้กินนมแม่

การอบรมที่จัดโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ มันไม่ใช่มีแต่เรื่องนมแม่ แต่มันครอบคลุมไปถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเอง การสร้างภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การเป็นวิทยากรกระบวนการ และแนวทางในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว ดิฉันได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและแกนนำที่ผ่านการอบรมเหมือนดิฉันคือ เรามีความกล้าแสดงออกและกล้าที่จะพูดในห้องอบรม รู้สึกว่าเราเป็นวิทยากรที่เก่งกว่าเดิมและอยากเก่งมากขึ้นและมั่นใจ ตั้งใจ ในการจัดอบรมพนักงานมากขึ้น โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นแม่ เนื่องจากมีความรู้ อย่างแท้จริงมากขึ้น ทราบเทคนิคกระบวนการต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับพนักงานของเราเอง หรือแม้แต่กับบุคลากรภายนอกได้

พวกเราทีมแกนนำมีความภาคภูมิใจในตนเองมากค่ะ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลักดันให้เด็กไทยได้กินนมแม่มากขึ้น ทั้งในที่ทำงานและชุมชนรอบข้าง

บริษัท ซีพีออลล์ ของเรามีแต่ได้กับได้ ได้ความรัก และผูกพันจากพนักงานเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน การขาดลาของคุณแม่ที่มีลูกหลังจากลาคลอดลดน้อยลงค่ะ

อยากให้มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จัดอบรมในรูปแบบเข้าถึงโรงงาน ประเภทโรงงานที่มีพนักงานเป็นผู้หญิงมากเป็นพิเศษ และเป็นผู้หญิงที่แต่งงานที่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์หรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ จนถึงผู้หญิงที่คลอดแล้ว เพื่อให้เข้าใจและรู้จักคุณค่านมแม่ให้มากที่สุด ได้อย่างทั่วถึงทุกคน และอยากเห็นมีการอบรมนมแม่ให้ทั่วถึงในชุมชน ให้ชาวบ้านได้รับรู้ได้ทั่วถึงเลยค่ะ ซึ่งคงเป็นบทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม