3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

| |
อ่าน : 7,864

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย thaihealth

จ.ร้อยเอ็ด จัดทำ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

เมื่อไม่นานมานี้ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด  นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ความสูญเสียจากพิษภัยของบุหรี่มากมาย มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งผู้สูบบุหรี่ และผู้ได้รับควันบุหรี่ หรือเรียกว่าบุหรี่มือสองความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอันประมาณค่าไม่ได้  การบริโภคบุหรี่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคยาสูบ และผู้ที่ได้รับสัมผัสควันบุหรี่ทำให้เกิดอาการป่วยเป็นโรคและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า การสูบบุหรี่ของประชากรไทย ปี 2558 ในประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.7 ล้านคน  จากการศึกษาภาวะทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ใน ปี 2552 พบว่ามีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปี ขึ้นไป 50,710 คน หรือประมาณร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด

ดังนั้น เครือข่ายหมออนามัยร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนของ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และในปี 2559 นี้ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 89 พรรษา การที่ประชาชนในชาติจะมีโอกาสทำกิจกรรมสำคัญ เพื่อทำคุณงามความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกัน ด้วยการชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต ให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ทั่วประเทศในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559-2561)       

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม