บันทึกข้อตกลง เข้าพรรษา = พักตับ

โดย
| |
อ่าน : 3,443

ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

ภาพประกอบจากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

เข้าพรรษา = พักตับ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย thaihealth

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จัดทำ MOU เข้าพรรษา = พักตับ กับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมมือกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยในการป้องกันผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนในช่วงเข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ) โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1.ร่วมเชิญชวนเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการงดเหล้าเข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ)

2.ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่เกษตรกรของเครือข่ายของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

3.ร่วมมือกันสร้างพื้นที่รูปธรรม เกษตรกรต้นแบบ/หน่วยงานต้นแบบ ในการพัฒนาชีวิตของเกษตรกรไทยช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน

4.ร่วมมือกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการนำการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา (งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ) ไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรม และให้เกษตรกรตระหนักรู้ ผลกระทบอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5.จัดทำระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการที่ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา(งดเหล้าเข้าพรรษา = พักตับ) เพื่อวางแผนการทำงานในการทำงานในปีต่อไปให้เกิดรูปธรรมความร่วมมือร่วมกัน และขยายผลการทำงานสู่เกษตรกรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม