อ่านสนุก ต้นแบบสร้างสุขในโรงเรียน

โดย
| |
อ่าน : 2,979

ที่มา : หนังสืออ่านสร้างสุข โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

อ่านสนุก ต้นแบบสร้างสุขในโรงเรียน thaihealth

สนุกอ่านสร้างเขียนอ่านคล่อง โดยการดำเนินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีบุรี กรุงเทพมหานคร

ปัญหาการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ดูเหมือนจะเป็นปัญหายอดฮิตของเด็กนักเรียนยุคนี้ เช่นเดียวกับที่โรงเรียนสุเหร่ากองดิน หลังจากจัดกิจกรรมทดสอบการอ่านของของนักเรียนทั้งโรงเรียน พบว่าน้องๆ ยังมีปัญหาการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องจนส่งผลต่อการเรียนการสอน คุณครูแสนใจดีของที่นี่จึงร่วมแรงร่วมใจ ระดมสมองคิดค้นวิธีการและหากิจกรรมดีๆ ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ จึงนำมาสู่แผนเด็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่นเอง โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ คือโรงเรียนรักการอ่าน โครงการพัฒนาห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรามาดูกิจกรรมเด่นที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน คือกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโรงเรียนและชุมชน

ทุกๆ เช้า จะมีบรรณารักษ์น้อยนำตะกร้าหนังสือจากห้องสมุดเคลื่อนที่ไปสู่สวนการเรียนรู้กลางแจ้งสู่เสาความรู้เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลายได้อ่าน

ทุกๆ สัปดาห์ ผู้นำเยาวชนรักการอ่านประจำห้องเรียนจำนำหนังสือใส่ตะกร้าจากห้องสมุดหมุนเวียนสู่ห้องเรียนทุกท้องอ่านสนุก ต้นแบบสร้างสุขในโรงเรียน thaihealthเรียนและระเบียงทุกช่วงชั้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้อ่านอย่างทั่วถึง

ทุก ๆ วันศุกร์ บรรณารักษ์น้อยจะนำตะกร้าที่คัดเลือกหนังสือสำหรับผู้ใหญ่เคลื่อนที่จากห้องสมุดสู่มัสยิดมาลุลอิสลามเพื่อให้ผู้ปกครองที่มาปฏิบัติศาสนกิจก่อนเวลาได้อ่านแทนการนั่งคุย

ทุก ๆ วันหยุด บรรณารักษ์น้อยจะนำหนังสือใส่จากห้องสมุดเคลื่อนที่ไปสู่ชุมชน เช่น ชุมชนกมาลุลอิสลาม ชุมชนอิดฮาร์ดอุลูมุดดีน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ เกิดมุมรักการอ่านในบ้าน สร้างครอบครัวรักการอ่านที่อบอุ่นและรักการอ่านอย่างถาวร

จากความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน คุณครู และชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินได้รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมรปีการศึกษา 2552 และนักเรียนมีการพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นเมื่อมีการประเมินการอ่านทั้งโรงเรียน จากนักเรียนที่อ่านคล่องร้อยละ 62.27 อ่านไม่คล่องร้อยละ 17.79  อ่านไม่ออกร้อยละ 15พัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นนักเรียนที่อ่านคล่องร้อยละ 86.23 อ่านไม่คล่องร้อยละ 14.87 อ่านไม่ออกร้อยละ 11.07

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม