ชวนอบรม 'นักขับเคลื่อนสังคม'

| |
อ่าน : 4,753

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน Team Content www.thaihealth.or.th

ชวนอบรม \'นักขับเคลื่อนสังคม\' thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.เชิญเข้าร่วมอบรม “นักขับเคลื่อนสังคม สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4”

ร่วมเปิดมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กับโครงการ “นักขับเคลื่อนสังคม สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4” หลักสูตร 1 ปี โดย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.) หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป้าหมายเพื่อการพัฒนาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนวัยทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีสมรรถนะในการทำงาน และเข้าเสริมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูแลสุขภาวะตนเองและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข สามารถวิเคราะห์มุมมองที่หลากหลายได้ เข้าใจการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพื่อนำทักษะพื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2559 ที่ แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ ซ.14  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทางอีเมล Grassrootslead@gmail.com หรือเว็บไซต์ roottogether.net/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-269-1942, 089-787-1880

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม