“19 ฝายถวายพ่อ ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน”

| |
อ่าน : 2,958

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

“19 ฝายถวายพ่อ ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน” thaihealth

สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “19 ฝายถวายพ่อ ปลูกป่าถวายแม่ ของแผ่นดิน”

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ร่วมกับ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (กอ.รมน.จว.สพ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ธกส.) สำนักป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง หมู่ที่ 11 ต.พลับพลาไชย ได้จัดโครงการ “19 ฝายถวายพ่อ ปลูกป่าถวายแม่ ของแผ่นดิน” ประจำปี 2559 เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 19 ฝาย และปลูกต้นไม้ จำนวน 2 พันต้น บนพื้นที่ 9 ไร่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง หมู่ที่ 11 ต.พลับพลาไชย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ของประชาชนในชุมชนอีกด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เผยว่า “โครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ ทางอบต.จึงร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง หมู่ที่ 11 ต.พลับพลาไชย จัดโครงการ “19 ฝายถวายพ่อ ปลูกป่าถวายแม่ ของแผ่นดิน” ประจำปี 2559 ขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกป่าจะได้ช่วยเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในชุมชน โดยมีทีมงานนักถักทอชุมชน (เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่นที่ 2) เป็นผู้ดำเนินโครงการพลับพลาไชยต้นกล้า พิทักษ์ป่าชุมชน ของเยาวชนบ้านหนองการ้อง หมู่ที่ 11 โดยมีกลุ่มแกนนำเยาวชนเข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ 30 คน ถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชน กับชุมชน และการที่ให้เด็กได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน เมื่อได้เรียนรู้วิถีชีวิตจากป่า จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชุมชนอย่างแท้จริง จะเป็นการช่วยปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และจะทำให้เยาวชนสานต่องานอนุรักษ์ป่าจากรุ่นสู่รุ่นได้” นายกฯ กล่าวถึงที่มาในครั้งนี้

“19 ฝายถวายพ่อ ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน” thaihealth

นายกฯ กล่าวต่อว่าเพราะปัญหาเด็กและเยาวชนที่รุมเร้า ทั้งเด็กติดเกมส์ ติดการ์ตูน เกิดปัญหาในครอบครัว เมื่อปี 2558 อบต.พลับพลาไชยร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ดำเนินงานกิจกรรมด้านพัฒนาเยาวชน โดยจัดทีมงานดำเนินโครงการนักถักทอชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสร้างความเข้มแข็ง “ผมเห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ ที่ต้องแก้ไข การพัฒนาเด็กจึงต้องเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกของแก้ปัญหา สิ่งที่สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนออกจากจุดแห่งปัญหาคือ การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชนในตำบลให้สามารถมีคุณภาพไม่ว่าด้านกายหรือด้านจิตใจ ผมเชื่อว่ากลุ่มเยาวชนพลับพลาไชยต้นกล้า พิทักษ์ป่าชุมชน กลุ่มนี้ จะ “ร่วมสร้างจิตอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วิถีธรรมชาติ ปลูกฝังชีวิตพอเพียง ถ่ายทอดเรียนรู้สู่ชุมชน” ดังคำขวัญของกลุ่มที่จะทำให้ชุมชนบ้านหนองการ้องพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

นี่คือตัวอย่างของพื้นที่ ที่ผู้บริหารเข้าใจการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต้องทำอย่างไร? โดยเปลี่ยนเยาวชนต้นตอของปัญหาให้เป็นเป็นพลัง โดยการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติเยาวชนได้ร่วมทำความดีและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน นี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน และความยั่งยืนของชุมชนก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

­

­

 

 

­

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม