เตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล 'กินเพื่อสุขภาพที่ดี'

| |
อ่าน : 8,060

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล \'กินเพื่อสุขภาพที่ดี\' thaihealth

ข้อมูลด้านสุขภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียล บางเรื่องเป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง เมื่อข้อมูลส่งต่ออาจทำให้เกิดการปฏิบัติที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยาวได้

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าวเรื่อง "กินตาม Social Media" และการประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 10 "เรื่อง โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ต.ค.59 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 18 ต.ค.59 จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย

ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการโภชนาการฯ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศในมุมมองต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน และสร้างความตระหนักถึงปัญหาในอนาคตและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

สำหรับเนื้อหาในการประชุมมุ่งหวังให้เกิดการวางแผนในเชิงรุก โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าใจสถานการณ์การบริโภคและสุขภาพคนไทย มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมายจากวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น การบรรยายเรื่อง Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs จาก WHO และ Nutrition and Healthcare Management for Aging and Longevity : Japan Model จากวิทยากรชาวญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการของคนไทย , แนวโน้มสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย , การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน NCDs ในเตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล \'กินเพื่อสุขภาพที่ดี\' thaihealthประเทศไทย , ขับเคลื่อนเชิงรุก สร้างสุขผู้สูงวัยไทย , Healthy diet, Fact or Fake Check ก่อน Share , App 60 days best of me ลดพุงลดโรคใน 60 วัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมกว่า 70 เรื่อง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tcn-conference.com/ หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 081-7018345 และ Email : tcn.conference@gmail.com

พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมาคมโภชนาการฯ ร่วมกับกรมอนามัยได้จัดพิมพ์เป็นหนังสืออิเลคทรอนิคส์ หรือ eBook โดยใช้ชื่อว่า "ไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ" โดยพิจารณาหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชน สำหรับเนื้อหาประกอบไปด้วยประเด็นที่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง บางข้อมูลส่งต่อแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยาวได้ อาทิ การแนะนำให้กินไข่ดิบ แต่ในความเป็นจริงแล้วไข่ดิบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์มากอาจทำให้ท้องเสียได้ ย่อยยาก อีกทั้งมีโปรตีนที่จะไปจับวิตามินบางตัวในร่างกายทำให้ไม่สามารถดูดซึมวิตามินไปใช้ได้ อีกทั้งการสนับสนุนให้กินไข่ขาว เพราะมีโปรตีนมากจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะกล้ามเนื้อร่างกายจะเพิ่มขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ทั้งเรื่องคุณค่าอาหาร และการออกกำลังกาย เป็นต้นเตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล \'กินเพื่อสุขภาพที่ดี\' thaihealth

สำหรับประเด็นการส่งเสริมให้กินน้ำผลไม้แยกกาก แต่จากผลงานวิจัยแล้วการกินผลไม้ทั้งลูกมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแน่นอน เพราะมีใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ลดคอเลสเตอรอล มีวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิรสระ อีกทั้งการกินน้ำผลไม้แยกกากยังอาจทำให้ร่ายการได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินไปอีกด้วย

ส่วนการสนับสนุนให้กินน้ำมันมะพร้าวมากกว่าน้ำมันประเภทอื่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำมันมะพร้าวไม่มีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีไขมันอิ่มตัวสูง การบริโภคมากเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกัน

ส่วนประเด็นการส่งต่อที่ร้อนแรงที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องการส่งเสริมให้กินทุเรียนเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนกับข้ออ้างนี้ เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง ทุเรียน 1 เม็ด ให้พลังงานถึง 130 กิโลแคลอรี การกินทุเรียนครั้งละ 4 - 6 เม็ด จะเทียบเท่ากับกินข้าวมันไก่ 2 จาน (หรือการกินอาหาร 2 มื้อเลยทีเดียว)

นอกจากนี้ eBook จะไขข้อข้องใจในประเด็นที่มีการส่งต่อกันแล้ว ยังมีเนื้อหาแนะนำการบริโภคและดูและสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น แนะนำปริมาณการกินข้าวและแป้งให้พอดี เหมาะสมในแต่ละวัยโดยไม่อ้วน และได้รับพลังานเพียงพอ การแนะนำการกินผลไม้ที่ถูกต้อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องกินเฉพาะตอนเช้าเสมอไป สามารถกินได้ทั้งวันๆ ละ 3 - 5 ส่วน รวมทั้งแนะนำปริมาณการกินไข่ให้เหมาะสมในแต่ละวัย เช่น เด็ก 1 - 5 ปี วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ควรกินวันละ 1 ฟอง ส่วนผู้ป่วนเบาหวาน ไขมันในเลือกสูง ความดันสูงไม่ควรกินเกิน 3 ฟอง/สัปดาห์

ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามเนื้อหาใน eBookได้ทาง http://www.ebooks.in.th/anamaibook/ และนอกจากได้จัดพิมพ์ eBook แล้ว สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยและกรมอนามัย ยังได้จัดทำอินโฟกราฟฟิค สรุปเนื้อหาเผยแพร่ทางสื่อโซเซียล เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอีกทางหนึ่งด้วย ด้วยหวังว่า ทั้ง eBook และอินโฟกราฟฟิค จะเป็นคำตอบด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการนี้ต่อญาติพี่น้องและเครือข่ายต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปสู่การบริโภคอาหารให้มีโภชนาการและสุขภาพที่ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม